Loi Dich - Shine A Light (ft.Taio Cruz) - McFly

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Tell me are you feeling strong
Strong enough to love someone
And make it through the hardest storm
And bad weather

Will you pull me from the flames
Hold me till I feel no pain
And give me shelter from the rain
For ever

Where can I find her
She took the light and left me in the dark, eh
She left me with a broken heart, eh
Now I'm on my own
If anybody sees her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh)
If anybody sees her

Tell me can you hear my voice
Loud and clear above the noise
Even if I had the choice
I would not give up

I can not find her
She took the light and left me in the dark, eh
She left me with a broken heart, eh
Now I'm on my own
If anybody sees her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh)
If anybody sees her

Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh)
If anybody sees her
She took the light and left me in the dark, eh
She left me with a broken heart, eh
Now I'm on my own
If anybody sees her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh)
If anybody sees her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh, eh)
Shine a light on her (eh, eh)
If anybody sees her
Nói với tôi rằng em cảm thấy thật mạnh mẽ
Đủ mạnh để yêu người nào đó
Và khiến điều đó vượt qua phong ba bão táp

Em sẽ anh ra khỏi ngọn lửa
Ôm anh đến khi anh chẳng còn cảm thấy đau đớn
Và che trở cho anh khỏi những cơn mưa
Mãi mãi

Nơi nào tôi có thể tìm thấy nàng?
Nàng cướp đi ánh sáng và để tôi lại trong bóng đêm
Nàng bỏ tôi lại với một trái tim tan nát
Giờ thì tôi lạc lõng trong chốn riêng
Nếu ai thấy nàng
Hãy dọi ánh đến vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy dọi ánh đến vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy dọi ánh đến vào nàng (eh, eh, eh)
Nếu ai đó trong thấy nàng

Hãy nói với anh rằng em nghe thấy tiếng của anh
Thật to và rõ ràng huyên náo trên cao
Dẫu cho anh có quyền chọn lựa
Anh sẽ không bỏ cuộc đâu

Tôi chẳng thể tìm thấy nàng
Nàng cướp đi ánh sáng và bỏ tôi lại trong bóng đêm
Nàng bỏ tôi lại với trái tim tan vỡ
Giờ thì tôi cô quạnh trong chốn riêng của mình
Nếu ai đó trong thấy nàng
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Nếu người nào đó trong thấy nàng

Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Nếu người nào đó trong thấy nàng
Nàng cướp đi ánh sáng và bỏ tôi lại trong bóng đêm
Nàng bỏ tôi lại với một trái tim tan nát
Giờ thì tôi lạc lõng trong chốn riêng của mình
Nếu người nào đó trong thấy nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh)
Nếu người nào đó trong thấy nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh, eh)
Hãy rọi ánh sáng vào nàng (eh, eh)
Nếu người nào đó trong thấy nàng

 
Top