Lời Dịch - Shelter from the storm - Lobo

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


And here I am, and here I'll stay
I will be your shelter
A shelter for your heart
I will be a harbor when the world is cold and dark
I will stand beside you
Through this whole life long
To love you and to give you
Shelter from the storm

You are the love, love of my life

Til the stars in heaven
Fall down from the sky
Til the silent waters and the rivers all run dry
I will stand beside you
Through this whole life long
To love you and to be your
Shelter from the storm
Và anh đến, anh sẽ ở ngay đây
Anh sẽ là nơi che chở cho trái tim em
Anh sẽ là nơi neo đậu, khi thế gian đầy tăm tối và lạnh lẽo.
Anh sẽ luôn cạnh em
suốt cả cuộc đời này
Để yêu em, và để cho em một nơi che chở khỏi giông tố

Em là tình yêu, tình yêu của đời anh
Cho đến khi những vì sao trên trời cao phải rơi
Cho đến khi những dòng sông và mặt nước phải cạn khô
Anh sẽ vẫn cạnh em
suốt cả đời này
để yêu em và là nơi che chở cho em khỏi cơn giông tố.

 
Top