Lời Dịch - Shake Up Christmas - Train

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Shake up the happiness
Wake up the happiness
Shake up the happiness
It’s Christmas time

There’s a story that I was told
And I wanna tell the world
Before I get to old
and don’t remember it
So let’s December it
And reassemble it oh yeah

Once upon a time in a town like this
A little girl made a great big wish
To feel the world full of happiness
And be on Santa’s magic list

Chorus 2X
Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on yall
It’s Christmas time

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
It’s Christmas time

At the same time miles away
A little boy made a wish that day
That the world would be okay
And Santa Claus would hear him say
I got dreams and I got love
I got my feet on the ground
And family above
Can you send some happiness?
With my best to the rest
Of the people of the East and the West And
Maybe every once in a while you
Get my grandma a reason to smile
It's the season of smile
It’s cold but we’ll be freezing in style
Let me meet a girl one day that
Wants to spread some love this way
We can let our souls run free and
She can know some happiness with me

Chorus 2X

I know you’re out there
I hear your reindeer
I see the snowing
Your boots have been
I’m gonna show them
So they will we know then
This love will grow in
Than to live again

Chorus 2X

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
It’s Christmas time
Chorus
Khuấy động hạnh phúc
Đánh thức hạnh phúc
Khuấy động hạnh phúc
Giáng Sinh đến rồi

Có một câu chuyện tôi đã được nghe
Và tôi muốn kể cho cả thế giới này
Trước khi tôi già đi
Và chẳng còn nhớ được nữa
Cùng tận hưởng tháng mười hai nào
Và kết nối mọi chuyện lại oh yeah

Xưa kia trong một thị trấn thế này
Một cô bé nguyện ước một điều lớn lao
Sao cho thế gian ngập tràn hạnh phúc
Và được nằm trong danh sách phép màu của ông già Noen

Chorus 2X
Khuấy động
Khuấy động hạnh phúc
Đánh thức
Đánh thức hạnh phúc
Nhanh lên
Đến Giáng Sinh rồi

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
Giáng Sinh đến rồi

Cùng lúc đó cách hàng dặm đường
Hôm đó cũng có chú bé ước rằng
Thế giới này sẽ tốt đẹp
Và ông già Noen sẽ nghe chú nói
Tôi có ước mơ và tôi có yêu thương
Tôi còn đứng trên mặt đất (*)
Và gia đình tôi trên kia
Có thể gửi cho tôi chút hạnh phúc chăng?
Với những gì tốt đẹp nhất
Đến phần còn lại của miền Đông và miền Tây
Có lẽ thỉnh thoảng
Bạn cũng khiến cho bà tôi mỉm cười
Đó là mùa mang lại tiếng cười
Trời lạnh nhưng chúng ta sẽ đông cứng lại đúng kiểu
Một ngày nào đó hãy để tôi gặp một cô nàng
Muốn trải tình yêu thương muôn nơi
Chúng ta có thể để tâm hồn tự do
Và cô ấy cùng trải qua hạnh phúc cùng tôi

Chorus 2x

Tôi biết ông ở ngoài kia
Tôi nghe tiếng tuần lộc của ông
Tôi thấy tuyết rơi rồi
Đôi giày của ông ngay kia
Tôi sẽ cho mọi người thấy
Và họ biết, chúng ta cùng biết
Tình yêu thương lớn lên trong tim
Hơn là được sống lần nữa

Chorus 2X

Ho, Ho, Ho
Ho, Ho, Ho
Giáng Sinh đến rồi
Chorus

 
Top