Lời Dịch - Runaway baby - Bruno Mars

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !Ahh yes

Well looky here looky here
Ah what do we have?
Another pretty thang ready for me to grab
But little does she know
That I'm a wolf in sheeps clothing
'Cause at the end of the night
It is her I'll be holding

I love you so
That's what you'll say
You'll tell me
Baby baby please don't go away
But when I play, I never stay

To every girl that I meet here this is what I say:
Run run run away, run away baby
Before I put my spell on you
You better get get get away get away darling
'Cause everything you heard is true
Your poor little heart will end up alone
'Cause lord knows I'm a rolling stone
So you better run run run away run away baby

Well let me think let me think
Ah what should I do?
So many eager young bunny's
That I'd like to pursue
Now even now they eating out the palm of my hand
There's only one carrot and they all gotta share it

I love you so
That's what you'll say


You'll tell me
Baby baby please don't go away
But when I play, I never stay
To every girl that I meet here this is what I say:

Run run run away, run away baby
Before I put my spell on you
You better get get get away get away darling
'Cause everything you heard is true
Your poor little heart will end up alone
'Cause lord knows I'm a rolling stone
So you better run run run away run away baby

See I ain't try to hurt you baby
No no, no I just wanna work you baby
Yup yup
See I ain't try to hurt you baby
No no, no I just wanna work you baby
If you scared you better run (You better run)
You better run (You better run)
You better run (You better run)
You better you better you better

Run run run away, run away baby
Before I put my spell on you
You better get get get away get away darling
'Cause everything you heard is true
Your poor little heart will end up alone
'Cause lord knows I'm a rolling stone
So you better run run run away run away baby!
À đúng thế
Vâng nhìn này nhìn này
Ah chúng ta có gì nào?
Lại một cô em xinh đẹp nữa sẵn sàng cho anh 'vồ lấy'
Nhưng cô em chẳng hay biết
Rằng anh là một con sói già ẩn sau lốt cừu
Bởi vào cuối đêm nay
Chính là cô em, anh sẽ nắm chặt không rời

Em cũng yêu anh
Đó là những gì mấy em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Vâng, để anh nghĩ đã để anh nghĩ đã
Ah, anh nên làm gì bây giờ?
Có quá nhiều em thỏ non hau háu
Mà anh rất muốn theo đuối
Bây giờ tất cả đều nằm gọn chờ ăn trong tay anh
Nhưng anh đây thì chỉ có mỗi một củ cà rốt và mấy em phải chia sẻ nó vậy

Em cũng yêu anh
Đó là những gì em sẽ nói
Em sẽ bảo tôi là
Anh yêu ơi xin anh đừng đi đâu cả
Nhưng một khi anh đã chơi, anh sẽ chẳng bao giờ ở nguyên một chỗ đâu

Gửi đến mọi cô em anh gặp, đây là những gì anh nói:
Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi

Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn 'làm việc' với mấy em thôi mà
Đúng vậy đúng vậy
Thấy không, anh đây không hề muốn làm tổn thương mấy em nhé
Không không, không anh chỉ muốn \'làm việc\' với mấy em thôi mà
Nếu em sợ thì tốt nhất là chạy đi
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là chạy đi (tốt nhất là chạy đi)
Tốt nhất là như vậy, tốt nhất là như vậy

Chạy đi chạy đi, chạy đi em ơi
Trước khi anh phù phép em
Tốt nhất là em nên tránh xa ra, tránh xa ra em yêu
Vì tất cả những gì em nghe được đều là sự thật đấy
Trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em sẽ tan vỡ trong nỗi cô đơn
Vì chúa biết anh là một gã tháy đổi thất thường
Nên tốt hơn là em nên chạy đi, chạy đi em ơi 
Top