Lời Dịch - Right now - ???

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Right Now(taste the victory) Lyrics

Are you ready for me?
Yeah? I Thought So

No, Nothing will stop it
You can waste your time
Yeah you feel desire
You made up your mind

Feel it, Taste the victory
Feel it, Burning
Burning inside of me

Right Now (Hey)
I will be your champion
This is where we belong
Making it happen, now (Hey)
Nothing will stop us
Won't pull us under
It's gonna start
Right Now

There is no end to this, no
As far as I can see
And we will not falter (will not falter)
Yeah, we can share the dream

Feel it, Taste the victory
Feel it, Burning
Burning inside of me

Right Now (Hey)
I will be your champion
This is where we belong
Making it happen, now (Hey)
Nothing will stop us
Won't pull us under
It's gonna start
Right Now

Here we go (Who, Who said that) [x3]
Here we go
You wanna do this?

Right Now (Hey)
I will be your champion
This is where we belong
Making it happen, now (Hey)
Nothing will stop us
Won't pull us under
It's gonna start

Right Now (Hey)
I will be your champion
This is where we belong
Making it happen, now (Hey)
Nothing will stop us
Won't pull us under
It's gonna start
It's gonna start
Right Now
Đã sẵn sàng chưa ..........................(hét lớn : cái này tự đặt )
vâng tôi nghĩ là sẵn sàng cả gùi đấy

Không , sẽ không có gì có thể ngăn cản được chúng ta
Bạn có thể mất thới gian
Bạn có cảm thấy hứng thú ko ?
và hãy cuống nhiệt lên nào
hãy cảm nhận nó , cảm giác cái chiến thắng
hảy thử nó, đang cháy bập bùng
đang cháy bên trong tôi
Ngay bi giờ (yeah )Em sẽ trở thành người chiến thắng trong anh
Đó là nơi mà chúng ta thuộc về
hãy làm cho nó nổ ra đi nào, bi giờ (hey)
ko có gì có thể ngăn cản chúng ta
ko làm cho chúng ta bị tụt lại
và nó đang bắt đầu.....
Ngay bi giờ
nơi đó ko có điểm dừng và ko xa như chúng ta đang thấy
và ko có cản trở(ko có cản trờ )
yeah , chúng ta cùng sẽ chia giấc mơ nào
hãy cảm nhận nó , cảm giác cái chiến thắng
hảy thử nó, đang cháy bập bùng
đang cháy bên trong tôi
chúng tôi đến đây ( ai ai ???? ai đang nói đó??)
chúng tôi đang đến đây
bạn có muốn đến ko ?
Ngay bi giờ (yeah )Em sẽ trở thành người chiến thắng trong anh
Đó là nơi mà chúng ta thuộc về
hãy làm cho nó nổ ra đi nào, bi giờ (hey)
ko có gì có thể ngăn cản chúng ta
ko làm cho chúng ta bị tụt lại
và nó đang bắt đầu.....
Ngay bi giờ

......................

 
Top