Lời Dịch - Right Here - Miley Cyrus

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Right Here

I'll be right here where you need me
Anytime just keep believing
And I'll be right here...
If you ever need a friend
Someone to care and understand
I'll be right here

All you have to do is call my name
No matter how close or far away
Ask me once and I'll come running
And when I can't be with you dream me near
Keep me in your heart and I'll appear

All you gotta do is turn around
Close your eyes, look inside

I'm right here

Isn't it great that you know that
I'm ready to go wherever you're at
Anywhere, I'll be there

CHORUS

I'll be here
When you need me
There's No need to worry
You know that I'm gonna be right here
Tôi sẽ ở đây, nơi bạn cần tôi
Bất cứ khi nào, chỉ cần bạn tiếp tục tin tưởng
Và tôi sẽ ở đây......................
Nếu bạn cần một người bạn
Ai đó hiểu và quan tâm đến bạn
Tôi sẽ ở đây
Tất cả bạn cần làm là gọi tên tôi
Không ngại gần hay xa
Gọi tôi một lần và tôi sẽ chạy đến
Và khi tôi không thể đến với bạn, mơ về tôi
Giữ tôi trong tim bạn và tôi sẽ xuất hiện
Tất cả bạn phải làm là quay đầu lại
Nhắm mắt, nhìn vào trong
Tôi đang ở đây
Không tuyệt sao khi bạn biết rằng
Tôi sẵn sàng đi đến bất cứ đâu có bạn
Bất cứ nơi nào, tôi sẽ ở đó

CHORUS

Tôi sẽ ở đây
Khi bạn cần tôi
Khồng cần lo lắng
Bạn biết rằng tôi sẽ ở đây 
Quay lại
Top