Lời Dịch - Ready To Fall - Rise Against

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Hold on slow down again from the top now and tell me everything
I know I've been gone for what seems like forever
But I'm here now waiting
To convince you that I'm not a ghost or a stranger
But closer than you think
She said, "just go on to what you
Pretend is your life but
Please don't die on me"


Wings won't take me
Heights don't phase me
So take a step
But don't look down
Take a step

Now I'm standing on the rooftop ready to fall
I think I'm at the edge now but I could be wrong
I'm standing on the rooftop ready to fall


Perpetual motion the image won't focus
A blur is all that's seen
But here in this moment like the eye of the storm
It all came clear to me
I found a shoulder to lean on
An infallible reason to live all by itself
I took one last look from the heights that I once loved
And then I ran like hell


Wings won't take me
Heights don't phase me
So take a step
But don't look down
Take a step

Now I'm standing on the rooftop ready to fall
I think I'm at the edge now but I could be wrong
I'm standing on the rooftop ready to fall


I count the times that I've been sorry
I know, I know
Now my compassion slowly drowns
I know, I know
If there's a time these walls could guard you
I know, I know
Then let that time be right now

Now I'm standing on the rooftop

Now I'm standing on the rooftop ready to fall
I'm standing on the rooftop ready to fall
I think I'm at the edge now but I could be wrong
I'm standing on the rooftop ready to fall

Now I'm standing on the rooftop (ready to fall)
Now I'm standing on the rooftop (ready to fall)
Now I'm standing on the rooftop (ready to fall)
Now I'm standing on the rooftop ready to fall

Cố gẵng chậm lại ngay bây giờ và nói với tôi mọi thứ
Tôi biết tôi đã đi đến những nơi tưởng như mãi mãi
Nhưng tôi đang đứng đây chờ đợi
Để thuyết phục bạn rằng tôi không phải hồn ma hay người lạ
Nhưng tôi ở gần hơn bạn nghĩ
Cô ấy nói: " Chỉ cần đi trên con đường bạn
Cho là cuộc đời của bạn nhưng

Làm ơn đừng chết cùng tôi"

Đôi cánh không thể đưa tôi đi
Độ cao không thể làm tôi choáng váng
Bởi thế hãy đi một bước
Nhưng đừng nhìn xuống
Bước một bước

Giờ tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống
Tôi nghĩ đang đứng trước vực thẳm nhưng có lẽ tôi đã sai

Tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống

Những hình ảnh cứ mãi chuyển động
Tất cả những gì ta nhìn thấy là sự mờ ảo
Nhưng tại đây, trong lúc này nơi đây như mắt bão
Tất cả chúng thú nhận cho tôi
Tôi đã tìm thấy một bờ vai để dựa vào
Một lí do sai lầm để sống bằng chính sức của nó
Từ trên cao tôi nhìn lại độ cao lần cuối mà tôi đã từng yêu

Rồi tôi chạy như địa ngục ở phía trước

Đôi cánh không thể đưa tôi đi
Độ cao không thể làm tôi choáng váng
Bởi thế hãy đi một bước
Nhưng đừng nhìn xuống
Bước một bước

Giờ tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống
Tôi nghĩ đang đứng trước vực thẳm nhưng có lẽ tôi đã sai

Tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống

Tôi đếm số lần tôi đã nói lời xin lỗi
Tôi biết, tôi biết
Lòng từ bi của tôi đang dần dần chết đuối
Tôi biết, tôi biết
Nếu có khoảng thời gian bức tường có thể bảo vệ bạn
Tôi biết, tôi biết
Thì hãy để thời gian đó là ngay bây giờ


Tôi đang đứng trên mái
Giờ tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống
Tôi đứng trên mái nhà và sẵn sàng rơi xuống
Tôi nghĩ đang đứng trước vực thẳm nhưng có lẽ tôi đã sai
Tôi đang đứng trên mái và sẵn sàng ngã xuống

Giờ tôi đang đứng trên mái (sẵn sàng ngã xuống)
Giờ tôi đang đứng trên mái (sẵn sàng ngã xuống)
Giờ tôi đang đứng trên mái (sẵn sàng ngã xuống)

Giờ tôi đang đứng trên mái sẵn sàng ngã xuống

 
Top