Lời Dịch - Our lives - The Calling

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Our Lives

Is it love tonight
When everyone's dreaming
Of a better life
In this world
Divided by fear
We've gotta believe that
There's a reason we're here
Yeah, there's a reason we're here


Cause these are the days worth living
These are the years we're given
And these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives

See the truth all around
Our faith can be broken
And our hands can be bound
But open our hearts and fill up the emptiness
With nothing to stop us
Is it not worth the risk?
Yeah, is it not worth the risk?

Cause these are the days worth living
These are the years we're given
And these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives
Even if hope was shattered
I know it wouldn't matter
Cause these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives

We can't go on
Thinking it's wrong
To speak our minds
I've gotta let out what's inside

Is it love tonight
When everyone's dreaming
Can we get it right?
Yeah, well can we get it right?

Cause these are the days worth living
These are the years we're given
And these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives
Even if hope was shattered
I know it wouldn't matter
Because these are the moments
These are the times
Let's make the best out of our lives
Đó là cuộc sống của chúng ta

Đó có phải là đêm tình yêu
Khi mà mọi người đều đang mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp hơn
Vì mọi người trên thế giới có quá nhiều lo sợ
Chúng ta phải tin tưởng rằng
Có một lý do mà chúng ta tồn tại
Có một lý do mà chúng ta đang tồn tạiBởi vì có những ngày tháng đáng sống
Những năm tháng đáng sống được ban tặng
Những giây phút vui vẻ, những thời gian tươi đẹp
Hãy làm những gì tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta

Hãy nhìn sự thật quanh bạn
Chúng ta có thể đánh mất lòng tin
Và sức lực của chúng ta có thể có giới hạn
Nhưng hãy mở lòng và lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn
Không có gì có thể ngăn cản chúng ta
Nó không đáng để mạo hiểm ư?
Yeah nó không đáng để mạo hiểm ư?

Bởi vì có những ngày tháng đáng sống
Những năm tháng chúng ta được ban tặng
Và có những giây phút những thời gian tươi đẹp
Chúng ta hãy sống sao cho tốt nhất
Thậm chí khi những hy vọng của chúng ta tan vỡ
Tôi biết điều đó không thành vấn đề
Bởi vì chúng ta có những giây phút vui vẻ
Chúng ta có thời gian hạnh phúc
Hãy làm những gì tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta

Chúng ta không thể tiếp tục
Đó là suy nghĩ sai lầm
Hãy tự nhủ rằng
Chúng ta phải cố gắng hết sức mình

Có phải đây là đêm tình yêu
Khi mọi người đang mơ mộng
Liệu chúng ta có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp?
Liệu mọi chuyện có tốt đẹp?

Bởi vì có những ngày tháng đáng sống
Những năm tháng chúng ta được ban tặng
Và có những giây phút những thời gian tươi đẹp
Chúng ta hãy sống sao cho tốt nhất
Thậm chí khi những hy vọng của chúng ta tan vỡ
Tôi biết điều đó không thành vấn đề
Bởi vì chúng ta có những phút giây vui vẻ
Chúng ta có những thời gian hạnh phúc
Hãy làm những gì tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta


 
Top