Lời Dịch - One More Chance - Thomas Anders

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you
You know it’s true

Give me, Give me, Give me one more chance!
Give me, Give me, Give me one more chance!
Give me, Give me!

Give me, Give me!

When your silence turned to light
Tell me why I should try
I just wanna be your guy
I won’t cry say goodbye
Oh Baby, we are through
all the time I was bad
Oh Baby, you were too

never be satisfied

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you
You know it’s true

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you

You know it’s true

You’re just playing games with me
Lady stop, look at me
Nothings gonna change my mind
though I know you’re not mine
You never loved me, no,
like a man who loved you
Don’t leave me here alone

Don’t need time for my own

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you
You know it’s true

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you

You know it’s true

Give me one more chance baby
I really love you
Do you love me too?
I need this only chance
I love you

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too

I don’t wanna fly in the sky without you
You know it’s true

Give me one more chance and I’ll prove I love you
Give me one more chance ‘cause you feel it too
I don’t wanna fly in the sky without you
You know it’s true

Give me, Give me, Give me one more chance!
Give me, Give me, Give me one more chance!

Give me, Give me!
Give me, Give me!
Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em
Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Cho anh, cho anh, cho anh một cơ hội nữa!

Cho anh, cho anh, cho anh một cơ hội nữa!
Cho anh, cho anh!
Cho anh, cho anh!

Khi sự im lặng của em làm bừng lên ánh sáng
Nói cho anh biết tại sao anh nên cố gắng
Anh chỉ muốn là người đàn ông của đời em
Anh sẽ không khóc khi nói chia tay
Oh em yêu, tình ta đã hết

Lúc nào anh cũng thật tệ
Oh em yêu, em cũng vậy
Không bao giờ cảm thấy thoả mãn

Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em
Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em

Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Em chỉ đùa cợt với anh thôi
Quý cô ơi hãy dừng lại nào, nhìn anh này
Sẽ không gì thay đổi được tâm trí anh
Dù anh biết rằng em không phải là của anh
Em chẳng bao giờ yêu anh cả, không,

Như người đàn ông em yêu
Đừng để anh ở đây một mình
Không cần thời gian cho chính anh

Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em
Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em

Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Cho anh một cơ hội nữa em yêu
Anh thật sự yêu em
Em có yêu anh không?
Anh chỉ cần một cơ hội
Anh yêu em


Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em
Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà

Hãy cho anh một cơ hội nữa và anh sẽ chứng minh là anh yêu em
Hãy cho anh một cơ hội nữa vì em cũng cảm thấy điều đó
Anh không muốn bay trên bầu trời mà thiếu em
Em biết đó là sự thật mà


Cho anh, cho anh, cho anh một cơ hội nữa!
Cho anh, cho anh, cho anh một cơ hội nữa!
Cho anh, cho anh!
Cho anh, cho anh!

 
Top