Lời Dịch - One And The Same - (Selena Gomez ft) - Demi Lovato

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !MUSIC VIDEO


Hey! Hey! Hey!
Lalalalala
Hey! Hey! Hey
Lalalalala

You come from here I come from there
You rock out in your room, I rock the word premiere
We're more alike than anyboy can ever tell (ever tell)
Friday we're cool, Monday we're freaks
Sometimes we rule, sometimes we can't even think
But we can get out, let loose, and LOL (LOL)

It may seems you're ashamed
But i wanna say that you're not alone
And you can call me, uncool
But its a simple fact
I've got you're back
Yeah yeah yeah

Cuz we're one and the same
We're anything but ordinary
One and the same
I think we're almost legendary
You and me, The perfect team
Chasing down the dream
We're one in the same!
Hey! Hey! Hey!

La dadadada,
I'm kinda like you,
Youre kinda like me,
Were at the same song,
In a different key,
It's got a rythm,
You and me can get along. (get along)

One and the same
We're anything but ordinary
One and the same
I think we're almost legendary
You and me, The perfect team
Shaking at the scene
We're one in the same!
Hey! Hey! Hey!

One and the same
We're anything but ordinary
One and the same
I think we're almost legendary
You and me, the perfect team
Shaking up the scene
We're one and the same

Cause were one and the same,
We're anything but ordinary,
One and the same,
We're something more than momentary.

Cause were one
Cause were one
We're anything but ordinary
One and the same
I think we're almost legendary
You and me, the perfect team
Chasing down the dream
Ohhh,
You and me, the perfect team,
Shacking up the scene,
We're one and the same.
(Hey, Hey, Hey)

La dadadada,
Hey, hey, hey,
Hey! Hey! Hey!
Lalalalala
Hey! Hey! Hey
Lalalalala

Bạn đến từ đây, tôi đến từ kia
Bạn chơi rock trong phòng, tôi chơi rock trong buổi biễu diễn thế giới
CHúng ta giống nhau nhiều hơn bất cứ chàng trai nào có thể nói(từng nói)
THứ sáu, chúng ta tuyệt vời, thứ hai, chúng ta kì dị
Thỉnh thoảng chúng ta kiềm chế, thỉnh thoảng chúng ta thậm chí không thể hiểu
Nhưng chúng ta có thể vượt qua, hãy thả lỏng thư giãn, và cùng nhau cười(LOL)

Dường như bạn xấu hổ
Nhưng tôi muốn nói rằng bạn không hề cô đơn
Và bạn có thể gọi tôi, trong lúc nóng nảy
Nhưng nó vẫn là việc đơn giản
Tôi đã đến, bạn qua trở về
Yeah yeah yeah

Vì chúng ta là một và giống nhau
CHúng ta có thể là bất cứ cái gì nhưng không bình thường
Một và như nhau
Tôi nghĩ chúng ta gần như ở trong truyện cổ tích
Tôi và bạn, một đội hoàn hảo
Theo đuổi giấc mơ đến cùng
Chúng ta giống nhau
Hey! Hey! Hey!

La dadadada

Tôi cũng giống bạn
Bạn giống tôi
Đều hát một bản nhạc
Trong một âm điệu khác nhau
Nó như một giai điệu
Mà bạn và tôi có thể hát theo(hát cùng nhau)

Vì chúng ta là một và giống nhau
Chúng ta có thể là bất cứ cái gì nhưng không bình thường
Một và như nhau
Tôi nghĩ chúng ta gần như ở trong truyện cổ tích
Tôi và bạn, một đội hoàn hảo
Theo đuổi giấc mơ đến cùng
Chúng ta giống nhau
Hey! Hey! Hey!

Vì chúng ta là một và giống nhau
Chúng ta có thể là bất cứ cái gì nhưng không bình thường
Một và như nhau
Tôi nghĩ chúng ta gần như ở trong truyện cổ tích
Tôi và bạn, một đội hoàn hảo
Theo đuổi giấc mơ đến cùng
Chúng ta giống nhau

Vì chúng ta là một và giống nhau
Chúng ta có thể là bất cứ cái gì nhưng không bình thường
Một và như nhau
Quan hệ của chúng ta không hề ngắn ngủi

Vì chúng ta là một
Chúng ta là một
Chúng ta có thể là bất cứ cái gì nhưng không bình thường
Một và như nhau
Tôi nghĩ chúng ta gần như ở trong truyện cổ tích
Tôi và bạn, một đội hoàn hảo
Theo đuổi giấc mơ đến cùng
Ohhh,
Tôi và bạn, một đội hoàn hảo
Theo đuổi giấc mơ đến cùng
Chúng ta giống nhau và là một

 
Top