Lời Dịch - One And Only - Adele

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


You've been on my mind
I grow fonder every day
Lose myself in time
Just thinking of your face

God only knows
Why it's taken me so long
To let my doubts go
You're the only one that I want

I don't know why I'm scared
I've been here before
Every feeling, every word
I've imagined it all
You'll never know, if you never try
To forgive your past, and simply be mine

I dare you to let me be, your
Your one and only
Promise I'm worth it
To hold in your arms
So come on
And give me a chance
To prove I am the one who can
Walk that mile
Until the end starts

If I've been on your mind
You hang on every word I say
Lose yourself in time
At the mention of my name

Will I ever know
How it feels to hold you close
And have you tell me
Whichever road I choose you'll go

I don't know why I'm scared
Cos I've been here before
Every feeling every word
I've imagined it all

You'll never know
If you never try
To forgive your past
And simply be mine

I dare you to let me be your
Your one and only
I promise I'm worth it
To hold in your arms
So come on
And give me a chance
To prove I am the one who can
Walk that mile
Until the end starts

I know it ain't easy
Giving up your heart
I know it ain't easy
Giving up your heart (nobody's perfect)
I know it ain't easy (trust me I've learned it)
Giving up your heart (nobody's perfect)
I know it ain't easy (trust me I've learned it)
Giving up your heart (nobody's perfect)
I know it ain't easy (trust me I've learned it)
Giving up your heart (nobody's perfect)
I know it ain't easy (trust me I've learned it)
Giving up your heart

So I dare you to let me be your
Your one and only
I promise I'm worth it
To hold in your arms
So come on
And give me the chance
To prove I am the one who can
Walk that mile
Until the end starts
Come on
And give me a chance
To prove I am the one who can
Walk that mile
Until the end starts
Anh đã len lỏi vào tâm trí của em
Em ngày một yếu mềm
Mất tự chủ ngay khi
Vừa nghĩ đến khuôn mặt của anh

Chúa trời chỉ biết
Tại sao em lại tốn nhiều thời gian đến thế*
Để dẹp đi những nghi ngờ
Anh là người duy nhất em muốn

Em không biết tại sao em sợ hãi
Em đã đến đây trước đó
Mọi cảm giác, mọi câu nói
Em đã tưởng tượng ra tất cả
Anh sẽ chẳng bao giờ biết, nếu anh chưa từng thử
Tha thứ cho quá khứ của anh, và chỉ đơn giản là của em

Em thách anh dám để cho em được, là của anh
Số một và duy nhất của anh
Em hứa là em xứng đáng
Để được trong vòng tay của anh
Nên, hãy đến đây nào
Và cho em một cơ hội
Để chứng minh em là người duy nhất có thể
Đi quãng đường đó
Cho đến khi kết thúc bắt đầu

Nếu em đã ở trong tâm trí của anh
Anh chờ đợi mỗi lời em nói
Anh sẽ mất tự chủ ngay khi
Nhắc đến tên em

Có bao giờ em biết
Cảm giác khi có anh thật gần
Và anh nói với em
Mọi con đường em chỉ anh sẽ đi

Em không biết tại sao em sợ hãi
Em đã đến đây trước đó
Mọi cảm giác, mọi câu nói
Em đã tưởng tượng ra tất cả
Anh sẽ chẳng bao giờ biết, nếu anh chưa từng thử
Tha thứ cho quá khứ của anh, và chỉ đơn giản là của em

Em thách anh dám để cho em được, là của anh
Số một và duy nhất của anh
Em hứa là em xứng đáng
Để được trong vòng tay của anh
Nên, hãy đến đây nào
Và cho em một cơ hội
Để chứng minh em là người duy nhất có thể
Đi quãng đường đó
Cho đến khi kết thúc bắt đầu

Em biết thật chẳng dễ dàng gì
Hãy quên đi con tim anh
Em biết thật chẳng dễ dàng gì
Hãy quên đi con tim anh (không ai là hoàn hảo)
Em biết thật chẳng dễ dàng gì (hãy tin em, em đã học được điều đó)
Hãy quên đi con tim anh (không ai là hoàn hảo)
Em biết thật chẳng dễ dàng gì (hãy tin em, em đã học được điều đó)
Hãy quên đi con tim anh (không ai là hoàn hảo)
Em biết thật chẳng dễ dàng gì (hãy tin em, em đã học được điều đó)
Hãy quên đi con tim anh (không ai là hoàn hảo)
Em biết thật chẳng dễ dàng gì (hãy tin em, em đã học được điều đó)
Hãy quên đi con tim anh

Nên, em thách anh dám để cho em được, là của anh
Số một và duy nhất của anh
Em hứa là em xứng đáng
Để được trong vòng tay của anh
Nên, hãy đến đây nào
Và cho em một cơ hội
Để chứng minh em là người duy nhất có thể
Đi quãng đường đó
Cho đến khi kết thúc bắt đầu
Hãy đến đây nào
Và cho em một cơ hội
Để chứng minh em là người duy nhất có thể
Đi quãng đường đó
Cho đến khi kết thúc bắt đầu


 
Top