Lời Dịch - Not The Only One - Avril Lavigne

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


He'd already asked for my number
When will he call?, I wonder
I'd give it away on a Friday
I haven't heard a friggin' now it's Wednesday
I don't know what he's thinking,
He can leave me alone and I'll be waiting
I don't think so
There's other fish in the sea
Who would love to swim with me

You're not the only one
Out there for me,
And I know (and I know),
You're not the only one
Who's gonna be
For me (for me)

There's other fishes in the sea
There's other fishes in the sea

You finally called and I'm not home
Don't even bother at all
Can't remember what he looks like
It's been 14 days, that's not my type
I know they're not all like that
There's gotta be some that don't think they're all that
Yes I know so,There's other fish in the sea
Who would love to swim with me

You're not the only one
Out there for me,
And I know (and I know),
You're not the only one
Who's gonna be
For me (for me)

There's other fishes in the sea
There's other fishes in the sea (in the sea)
There's other fishes in the sea
There's other fishes in the sea (fishes in the sea)

You're not the only one
Out there for me,
And I know (and I know),
You're not the only one
Who's gonna be (be)
For me (for me)

You're not the only one
(There's other fishes in the sea)
You're not the only one
(There's other fishes in the sea)
You're not the only one
(There's other fishes in the sea)
You're not the only one
(There's other fishes in the sea)

Anh ấy vừa xin số địên thoại của tôi
Khi nào thì anh gọi nhỉ ? Tôi cứ tự hỏi mình mãi
Thứ 6 tôi cho anh số
Hôm nay đã là thứ 4 , tôi vẫn chẳng nghe thấy cuộc gọi nào
Tôi không biết anh ta đang ngẫm nghĩ cái quái gì nữa
Anh ta có thể bỏ mặc tôi và tôi thì cứ vẫn chờ đợi mỏi mòn
Tôi không nghĩ như vậy
Vẫn còn chú cá khác ở ngoài biển cả
Sẽ thích thú bơi cùng với tôi

Anh không phải là người duy nhất
Ở ngoài đó vì tôi
Và tôi biết , tôi biết chứ
Anh không phải người duy nhất
Sẽ sống
Cho tôi

Còn rất nhiều chú cá khác nữa ngoài biển cả x2

Cuối cùng anh cũng gọi nhưng tôi lại không có ở nhà
Chẳng có gì đáng bận tâm cả
Không thể nhớ nổi anh ta trông ra sao
Đã là 14 ngày ,đó không phải là mẫu người của tôi
Tôi hiểu rằng không phải tất cả đều vậy
Có một số thứ đừng nên nghĩ nó hoàn toàn như thế
Phải rồi , tôi biết mà

Vẫn còn chú cá khác ở ngoài biển cả
Sẽ thích thú bơi cùng với tôi

Anh không phải là người duy nhất
Ở ngoài đó vì tôi
Và tôi biết , tôi biết chứ
Anh không phải người duy nhất
Sẽ sống
Cho tôi

Anh không phải là người duy nhất
Còn rất nhiều chú cá khác nữa ngoài biển cả
...
 
Top