Lời Dịch - Not Enough - Our Lady Peace

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


There's nothing you can say
Nothing you can do
There's nothing in between
You know the truth
There's nothing left to face
There's nothing left to lose
Nothing takes your place..

When they say, you're not that strong
You're not that weak
Its not your fault
And when you climb up to your hill
Up to your place
I hope you're well

There's nothing left to prove
There's nothing I won't do
There's nothing like the pain I feel for you
Nothing left to hide
Nothing left to fear
I am always here

When they say, you're not that strong
You're not that weak
Its not your fault
And when you climb up to your hill
Up to your place
I hope you're well

What you want
What you lost
What you had
What is gone
Its over
What you've got
What you love
What you need
What you have
Is real

Its not enough
Its not enough
Its not enough
Its not enough
I'm sorry
Its not enough
Its not enough
Its not enough
Its not enough...

When they say, you're not that strong
You're not that weak
Its not your fault
And when you climb up to your hill
Up to your place
I hope you're well

Its not enough
No, its not enough
Its not enoughTHE END:WHAT EVER HAPPEN,REMEMBER NEVER GIVE UP.
CHƯA ĐỦ

Chẳng có gì em có thể nói cả
Chẳng có gì em có thể làm được cả
Chẳng có gì phải phân vân cả
Em biết sự thật mà
Chẳng còn lại gi để đối mặt
Chẳng cón lại gì để mất
Chẳng còn gì lấy đi nơi ở của em

Khi họ nói, em ko phải là người mạnh mẽ
Em cũng ko phải là người yếu đuối
Đó ko phải lỗi của em
Và khi em trèo lên ngọn đồi của em
Trèo lên nơi ở của em
Anh hy vọng em vẫn khỏe

Chẳng còn lại gì để chứng minh cả
Anh sẽ chẳng làm gì hết
Ko gì có thể giống như nỗi đau này anh cảm nhận cho em
Cùng ko còn gì để che giấu cả
Ko còn gì phải sợ hãi
Anh luôn ở đây

Lặp lại

Em muốn gì
Em mất mát những gì
Em có được những gì
Và những gì đã ra đi
Đã kết thúc rồi
Em đã có những gì
Em yêu những gì
Em cần những gì
Em có được những gì
Đó là thực tế

Như thế vẫn chưa đủ
Anh xin lỗi
Như thế vẫn chưa đủ

Lặp lại

Như thế vẫn chưa đủ
Ko , như thế vẫn chưa đủ
Như thế vẫn chưa đủ


 
Top