Lời Dịch - Nobody Knows - Pink

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Nobody knows
Nobody knows but me
That I sometimes cry
If I could pretend that I'm asleep
When my tears start to fall
I peek out from behind these walls
I think nobody knows
Nobody knows no

Nobody likes
Nobody likes to lose their inner voice
The one I used to hear before my life
Made a choice
But I think nobody knows
No no
Nobody knows
No

Baby
Oh the secret's safe with me
There's nowhere else in the world that I could ever be
And baby don't it feel like I'm all alone
Who's gonna be there after the last angel has flown
And I've lost my way back home
I think nobody knows no
I said nobody knows

Nobody cares
It's win or lose not how you play the game
And the road to darkness has a way
Of always knowing my name
But I think nobody knows
No no
Nobody knows no no no no

Baby
Oh the secret's safe with me
There's nowhere else in the world that I could ever be
And baby don't it feel like I'm all alone
Who's gonna be there after the last angel has flown
And I've lost my way back home
And oh no no no no
Nobody knows
No no no no no no

Tomorrow I'll be there my friend
I'll wake up and start all over again
When everybody else is gone
No no no

Nobody knows
Nobody knows the rhythm of my heart
The way I do when I'm lying in the dark
And the world is asleep
I think nobody knows
Nobody knows
Nobody knows but me
Me
Không ai biết
Không ai biết ngoài tôi
Rằng đôi khi tôi phải khóc
Nếu tôi có thể giả vờ rằng tôi ngủ vùi
Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi
Tôi ngóng từ sau những bức tường này
Tôi nghĩ không ai biết
Không ai biết

Không ai thích
Không ai thích mất đi tiếng nói trong lòng
Điều mà tôi từng nghe trước khi cuộc đời tôi
Quyết định chọn lực
Nhưng tôi nghĩ không ai biết
Không
Không ai biết
Không

Bạn à
Ôi, với tôi, bí mật được an toàn
Không nơi nào khác trên thế giới này mà tôi có thể ở
Và bạn à, không phải là điều đó cảm giảm như tôi một mình sao
Ai sẽ xuất hiện sau khi vị thiên thần cuối cùng đã cất cánh bay
Và tôi đã lạc mất đường về nhà
Tôi nghĩ không ai biết
Tôi nói không ai biết đâu

Không ai quan tâm
Thắng hay thua không phải là cách bạn tham gia cuộc chơi
Và con đường dẫn tới bóng đêm có cách
Để luôn biết tên tôi
Nhưng tôi nghĩ không ai biết
Không
Không ai biết

[Điệp khúc]

Ngày mai, tôi sẽ hiện diện, bạn à
Tôi sẽ thức tỉnh và bắt đầu lại hết
Khi mọi người khác đã đi
Không

Không ai biết
Không ai biết giai điệu của trái tim tôi
Cách tôi làm khi tôi nằm trong bóng tối
Và thế giới ngủ vùi
Tôi nghĩ không ai biết
Không ai biết
Không ai biết ngoài tôi
Tôi

 
Top