Lời Dịch - Nobody Knows Me At All - The Weepies

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


When I was a child everybody smiled, nobody knows me at all
Very late at night and in the morning light, nobody knows me at all

Now I got lots of friends, yes, but then again, nobody knows me at all
Kids and a wife, it's a beautiful life, nobody knows me at all


And oh when the lights are low
Oh with someone I don't know

I don't give a damn, I'm happy as a clam, nobody knows me at all
Ah, what can you do? There's nobody like you. Nobody knows me at all

I know how you feel, no secrets to reveal, nobody knows me at all
Very late at night and in the morning light, nobody knows me at all
Nobody knows me, nobody knows me, nobody knows me at all
Khi tôi là một đứa trẻ, mọi người mỉm cười, không ai hiều tôi chút nào cả
Thật khuya trong đêm tối và trong ánh sáng bình minh, mọi người không hiều tôi chút nào cả

Giờ đây tôi đã có rất nhiều bạn, đúng thể, nhưng rồi một lần nữa, không ai hiểu tôi chút nào cả
Những đứa trẻ và một người vợ, đó là một cuộc sống tuyệt đẹp, không ai hiểu tôi chút nào cả

Và khi những ánh đèn mờ đi
Với một ai đó mà tôi không biết

Tôi không hề nguyền rủa, tôi hạnh phúc như một người cô độc, không ai hiểu tôi chút nào cả
Ah, bạn có thể làm gì? Không ai thích bạn. không ai hiều bạn chút nào cả

Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, không có bí mật gì để tiết lộ, không ai hiểu tôi chút nào cả
Thật khuya vào đêm tôi và trong ánh sáng bình minh, không ai hiểu tôi chút nào cả
Không ai hiểu tôi, không ai hiểu tôi, không ai hiểu tôi chút nào cả 
Top