1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - งเธอเท่านั้น/ Toang Ter Tao Nun/ I'll Never Live Without You - Golf & Mike

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Thai ที่กลับมาหา ‘Cos I wanna let it show tee glap maa haa ‘Cos I wanna let it show I can't let you go ยังฝังใจ I can't let you go yang fang jai ตั้งแต่วันนั้นที� �เธอมา Say good bye dtang dtae wan nan tee ter maa Say good bye คือวันสุดท้ายแห่� �รอยยิ้ม keu wan soot taai haeng roi yim I'll never live without you โปรดมองดูตาฉัน I'll never live without you bproht mong doo dtaa chan ฉันไม่รักใครคนอื� �น ฉันไม่ขอมองไปที่� �ื่น chan mai rak krai kon eun chan mai kor mong bpai tee eun ฉันไม่เห็นใครคนอ� �่น ต้องเธอเท่านั้น chan mai hen krai kon eun dtong ter tao nan ฉันไม่คิดถึงคนอื� �น จะมีใครมากมายนับ� �มื่น chan mai kit teung kon eun ja mee krai maak maai nap meun ฉันไม่ขอมีคนอื่น ต้องเธอเท่านั้น chan mai kor mee kon eun dtong ter tao nan นี่คือความรัก ที่ฉันไม่มีให้ใค� � nee keu kwaam rak tee chan mai mee hai krai มันจะนานแค่ไหน Still love you man ja naan kae nai Still love you ไม่มีปัญหา It's all I wanna do mai mee bpan-haa It's all I wanna do แค่ขอให้รู้ ไม่เปลี่ยนแปลง kae kor hai roo mai bplian bplaeng I'll never live without you โปรดมองดูตาฉัน I'll never live without you bproht mong doo dtaa chan ฉันไม่รักใครคนอื� �น ฉันไม่ขอมองไปที่� �ื่น chan mai rak krai kon eun chan mai kor mong bpai tee eun ฉันไม่เห็นใครคนอ� �่น ต้องเธอเท่านั้น chan mai hen krai kon eun dtong ter tao nan ฉันไม่คิดถึงคนอื� �น จะมีใครมากมายนับ� �มื่น chan mai kit teung kon eun ja mee krai maak maai nap meun ฉันไม่ขอมีคนอื่น ต้องเธอเท่านั้น chan mai kor mee kon eun dtong ter tao nan Shake it out... Yeah....do it again Ah...you hold up...yeah I'm cool !! Look at me...yeah I'm cool !! Look at me... I'll never live without you โปรดมองดูตาฉัน I'll never live without you bproht mong doo dtaa chan 2 x (ฉันไม่รักใครคนอื� ��น ฉันไม่ขอมองไปที่� �ื่น chan mai rak krai kon eun chan mai kor mong bpai tee eun ฉันไม่เห็นใครคนอ� �่น ต้องเธอเท่านั้น chan mai hen krai kon eun dtong ter tao nan ฉันไม่คิดถึงคนอื� �น จะมีใครมากมายนับ� �มื่น chan mai kit teung kon eun ja mee krai maak maai nap meun ฉันไม่ขอมีคนอื่น ต้องเธอเท่านั้น ) chan mai kor mee kon eun dtong ter tao nan === Eng trans === I'm returning ('cos I wanna let it show.) (I can't let you go) for you still remain deep in my heart. Ever since that day you came to (say goodbye.) That was the last day that I've ever smiled. (I'll never live without you) please take a look at my eyes. I won't be falling in love with someone else, I won't be looking at somewhere else. I won't be noticing anyone at all, It just gotta be you! I won't be thinking of someone else, although there are thousands of others around. I won't be asking for anyone at all, It just gotta be you! This is the love I won't surrender to someone else, No matter how long it lasts (still love you.) There is no problem at all (It's all I wanna do) Just wanna let you know, I won't be changing my mind. (I'll never live without you) please take a look at my eyes. I won't be falling in love with someone else, I won't be looking at somewhere else. I won't be noticing anyone at all, It just gotta be you! I won't be thinking of someone else, although there are thousands of others around. I won't be asking for anyone at all, It just gotta be you! Shake it out... Yeah....do it again Ah...you hold up...yeah I'm cool !! Look at me...yeah I'm cool !! Look at me... (I'll never live without you) please take a look at my eyes. 2x( I won't be falling in love with someone else, I won't be looking at somewhere else. I won't be noticing anyone at all, It just gotta be you! I won't be thinking of someone else, although there are thousands of others around. I won't be asking for anyone at all, It just gotta be you! ) Anh trở về tìm em vì anh muốn thể hiện với em rằng Anh không thể để em ra đi vì hình bóng em vẫn khắc sâu trong trái tim anh Từ ngày mà em nói lời chia tay Đó cũng là ngày cuối cùng mà anh có thể nở nụ cười Anh không thể sống thiếu em! Xin hãy nhìn vào mắt anh! Anh không yêu một ai khác, anh không hề muốn nhìn đi nơi nào khác Anh không thể nhìn thấy một ai nữa , anh chỉ cần mình em ! Anh không nhớ nhung một ai cả, cho dù trên thế giới này có hàng nghìn cô gái khác Anh không cầu xin có thêm một ai nữa, anh chỉ cần mình em ! Đây là tình yêu mà anh chưa hề trao một ai Cho dù là bao lâu chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em Không có khó khăn có thể cản trở, đó là tất cả những gì mà anh muốn thực hiện Chỉ xin em hãy hiểu rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi Anh không thể sống thiếu em! Xin hãy nhìn vào mắt anh! Anh không yêu một ai khác, anh không hề muốn nhìn đi nơi nào khác Anh không thể nhìn thấy một ai nữa , anh chỉ cần mình em ! Anh không nhớ nhung một ai cả, cho dù trên thế giới này có hàng nghìn cô gái khác Anh không cầu xin có thêm một ai nữa, anh chỉ cần mình em ! Lắc lư đi nào... Yeah....Lại lần nữa nào Ah...you hold up...yeah Anh rất tuyệt !! Hãy nhìn anh đây...yeah Anh rất tuyệt !! Hãy nhìn anh đây... Anh không thể sống thiếu em! Xin hãy nhìn vào mắt anh! 2x(Anh không yêu một ai khác, anh không hề muốn nhìn đi nơi nào khác Anh không thể nhìn thấy một ai nữa , anh chỉ cần mình em ! Anh không nhớ nhung một ai cả, cho dù trên thế giới này có hàng nghìn cô gái khác Anh không cầu xin có thêm một ai nữa, anh chỉ cần mình em !)
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP