Lời Dịch - Never Stop - Hilary Duff

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Sometimes you feel your world is breaking down,
Baby don't stop.
And there trouble everywhere, it's all around,
Baby don't stop.
'Cause I'm here to turn the corner with you,
And when we're together there's nothing that we can't do.

[CHORUS]
You signed my name on your arm,
You put so much in my heart.
When the darkness rolls in,
I'll be there through thick and thin(1).
I want you to know,
I want you to know,
I'll never stop loving you...
I hope that you know,
Wherever you go,
I'll never stop loving you...

When you're on the road all lonely and blue,
Baby please stop.
And remember all the good things we've been through,
All the good stuff.
Like all the notes you wrote to me,
And all the things that we believe,
People thought that we couldn't be,
But we never stop,
No, we never stop!

*CHORUS*

We made mistakes along the way,
But here we are,
Here we are!
Never stop, never stop, never stop!
Never stop, never stop, never stop!
Never stop, never stop, never stop!
Never stop, never stop, never stop!

*CHORUS*

I want you to know,
I want you to know,
I'll never stop loving you...
I hope that you know,
Wherever you go,
I'll never stop loving you...

(1) through thick and thin:
trong mọi hoàn cảnh dễ dàng cũng như gay go,
trong bất cứ điều kiện nào...
Đôi khi anh cảm thấy thế giới như đang sụp đổ,
Anh yêu ơi đừng dừng lại.
Rắc rối luôn có mặt ở mọi nơi, lúc nào nó cũng quanh quẩn bên ta,
Anh yêu ơi đừng dừng lại.
Vì em luôn ở đây để cùng anh vượt qua những khó khăn,
Và khi chúng ta bên nhau chẳng có gì ta không làm được.

[ĐK]
Anh ký tên em lên cánh tay anh,
Nhưng anh còn để lại trong lòng em nhiều hơn thế nữa.
Khi mà bóng tối đổ dồn đến,
Em sẽ ở đó dù cho có chuyện gì xảy ra.
Em muốn anh biết rằng, Em muốn anh biết rằng,
Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh...
Em hy vọng anh biết là,
Dù anh đến bất kỳ nơi đâu,
Em cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu anh...

Khi anh ở trên con đường cô độc và tuyệt vọng,
Anh yêu ơi hãy dừng lại.
Nhớ đến tất cả những điều tốt đẹp mà ta đã trải qua,
Tất cả những chuyện tốt đẹp.
Như những mảnh giấy mà anh đã viết cho em,
Và những gì mà chúng ta tin tưởng,
Mọi người nghĩ chúng ta không thể làm được,
Nhưng chúng ta không bao giờ dừng lại,
Không, chúng ta không bao giờ dừng lại!

* ĐK*

Chúng ta đã có những sai lầm trước đó,
Nhưng giờ chúng ta đang ở đây,
Chúng ta đang ở đây!
Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại!
Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại!
Đừng dừng lại, đừng dừng lại, đừng dừng lại!

* ĐK*

Em muốn anh biết rằng,
Em muốn anh biết rằng,
Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh...
Em hy vọng anh biết là,
Dù anh đến bất kỳ nơi đâu,
Em cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu anh...


 
Top