Lời Dịch - My Life Has Been Saved - Queen

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


This is where we are today
People going separate ways
This is the way things are now
In disarray
I read it in the papers
There's death on every page
Oh Lord I thank the Lord above
My life has been saved
Yeah yeah yeah

Here we go
Tellin' lies
Here we go (here we go)

This is the way we are today
oh ho oh ho

We're right back were we started from
Ta trở lại đúng nơi khởi đầu
People going separate ways
(rồi) sẽ đi tiếp trên những con đường riêng
This is the way things are now
Con đường này mọi thứ giờ đây
In disarray – hey
đang xáo trộn
I read it in the papers
Tôi đọc thấy trong những bản nhạc
There's death on every page oh
Cái chết hiện diện trên mọi trang giấy
Oh Lord I thank you for my
Chúa ơi, cảm ơn người
My life has been saved
đang che chở cuộc đời con

My life
My life has been saved
My life
My life
My life has been saved

I'm in no doubt
I'm blind
I don't know what's coming to me
cuộc sống của tôi được che chở

Đây nơi chúng ta hiện diện hôm nay
(rồi) sẽ đi tiếp trên những con đường riêng
Con đường này mọi thứ giờ đây
đang xáo trộn
Tôi đọc thấy trong những bản nhạc
cái chết hiện diện trên mọi trang giấy
Chúa ơi, cảm ơn người trên cao
che chở cuộc đời con
Yeah yeah yeah

Nào ta tiếp tục
Tự chấn an
Nào ta tiếp tục (chúng ta tiếp tục )

Đây con đường ta đi hôm nay
oh ho oh ho

We're right back were we started from
Ta trở lại đúng nơi khởi đầu
People going separate ways
(rồi) sẽ đi tiếp trên những con đường riêng
This is the way things are now
Con đường này mọi thứ giờ đây
In disarray – hey
đang xáo trộn
I read it in the papers
Tôi đọc thấy trong những bản nhạc
There's death on every page oh
Cái chết hiện diện trên mọi trang giấy
Oh Lord I thank you for my
Chúa ơi, cảm ơn người
My life has been saved
đang che chở cuộc đời con

Sinh mệnh tôi
đang được che chở
Sinh mệnh
Cuộc sống của tôi
đang được che chở

Tôi biết chắc
mình không lối thoát
Tôi chẳng biết điều gì đang xảy đến với bản mình


 
Top