Lời Dịch - Mr & Mrs Santa Claus (ft. Tammy Wynette) - George Jones

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Honey, the snow outside is softly fallin'
The kids are all tucked in and fast asleep
We got a cozy den with a big old fireplace burnin'
Don't you think it's time we think about you and me?

As long as there's a holiday called Christmas
As long as there's a snowflake left to fall
There ain't nobody gonna keep true love from callin' us

Mr. and Mrs. Santa Claus

Honey, do you remember our first Christmas?
Standin' by that poor old Christmas tree
And all that we ever needed was each other
And that's the way, honey, it's always gonna be

As long as there's a holiday called Christmas
As long as there's a snowflake left to fall

There ain't nobody gonna keep true love from callin' us
Mr. and Mrs. Santa Claus
There ain't nobody gonna keep true love from callin' us
Mr. and Mrs. Santa Claus
(No, they won't )
Mr. and Mrs. Santa Claus

Em ơi, ngoài kia tuyết đang nhẹ rơi

Lũ trẻ đã ủ kĩ và nhanh chóng ngủ thiếp đi
Chúng ta có một căn phòng ấm cúng và môt cái lò sưởi lớn đã cũ đang cháy đỏ
Em có nghĩ đến lúc chúng ta phải nghĩ đến em và anh không?

Chừng nào còn ngày lễ gọi là Giáng Sinh
Chừng nào còn bông tuyết rơi
Chẳng ai giữ tình yêu thực sự khỏi tiếng gọi của chúng ta
Ông và bà già Tuyết

Anh yêu có nhớ Giáng Sinh đầu tiên của chúng mình

Đứng bên cây Giáng Sinh nghèo cũ nát
Tất cả chúng ta cần là có nhau
Và anh yêu, mỗi năm đều như thế

Chừng nào còn ngày lễ gọi là Giáng Sinh
Chừng nào còn bông tuyết rơi
Chẳng ai giữ tình yêu thực sự khỏi tiếng gọi của chúng ta
Ông và bà già Tuyết
Chẳng ai giữ tình yêu thực sự khỏi tiếng gọi của chúng ta

Ông và bà già Tuyết
(Họ không có đâu)
Ông và bà già Tuyết

 
Top