Lời Dịch - Mobile - Avril Lavigne

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


MOBILE - AVRIL LAVIGNE

Went back home again
This sucks gotta pack up and leave again
Say goodbye to all my friends
Can't say when I'll be there again
It's time now to turn around
Turn my back on everything
Turn my back on everything...

Everything's changing when I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Everything's changing everywhere I go
Out of what I know, I'm a mobile
Mmm, yeah

Start back at this life
Stretch myself back into the vibe
I'm waking up to say I've tried
Instead of waking up to another T.V. Guide
It's time now to turn around
Turn and walk on this crazy ground
Oh, oh
Oh, oh

Everything's changing when I turn around
All out of my control, I'm a mobile
Everything's changing everywhere I go
Out of what I know, I'm a mobile

I'm a mobile
Yeah, everywhere I go I'm a mobile

Hanging from the ceiling
Life's a mobile
Spinning 'round with mixed feelings
Crazy and wild
Sometimes I wanna scream out loud...

Everything's changing
Everywhere I go
Out of my control... x

Everything's changing
Everywhere I go
Out of what I know
Yeah, yeah, yeah

La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la, la la la
La, la, la, la, la, la, la...

Everything's changing
When I turn around
All out of my control, I'm a mobile

Everything's changing
Everywhere I go
Out of what I know, I am a mobile
Yeah everywhere I go, I'm a mobile
Khi đã quay trở về nhà 1 lần nữa
Lại phải gói gém là vứt bỏ điều rác rưởi này
Gửi lời tạm biết đến tất cả bạn bè tôi
Vì Ko thể nói khi tôi sẽ lại ở đó
Bây h đã đến lúc quạy lại rồi
Quay lưng lại với tất cả mọi thứ
Quay lưng lại với tất cả mọi thứ

Mọi thứ đang thay đổi khi tôi quay trở lại
Tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi là chiếc điện thoại di động
Mọi thứ đang thay đổi mỗi nơi tôi đi
Vượt ra khỏi những gì tôi biết, tôi là chiếc điện thoại di động
Mmm, yeah

Bắt đầu trở lại với cuộc sống này
Căng mình trở lại với những rung cảm này
Tôi đang bước tiếp để nói rằng tôi đã cố gắng
Thay vì đi lên những chương trình T.V.Guide khác
Bâyh h là lúc quay trở lại
Quay lại và bước đi tiếp trên mặt đất điên rồ này
Oh, oh
Oh, oh

Mọi thứ đang thay đổi khi tôi quay trở lại
Tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi là chiếc điện thoại
Mọi thứ đang thay đổi mỗi nơi tôi đi
Vượt ra khỏi những gì tôi biết, tôi là chiếc điện thoại di động

Tôi là chiếc điện thoại
Yeah, mọi nơi tôi đến tôi là chiếc điện thoại di động

Treo trên trần nhà
Cuộc sống là 1 chiếc điện thoại di động
Quay tròn xung quanh những cảm xuc đã bị xáo trộn
Đôi lúc tôi muốn gào thét thật to

Mọi thứ đang thay đổi
Mọi nơi tôi đến
Vượt khỏi tấm kiểm soát của tôi

Mọi thứ đang thay đổi
Mọi nơi tôi đến
Vượt khỏi tấm kiểm soát của tôi

La la la...
La la la..

Mọi thứ đang thay đổi
Mọi nơi tôi đến
Vượt khỏi tấm kiểm soát của tôi, tôi là chiếc điện thoại di động

Mọi thứ đang thay đổi
Mọi nơi tôi đến
Vượt ra khỏi những gì tôi biết
Yeah mỗi nơi tôi đi đến, tôi là chiếc điện thoại di dộng


 
Top