Lời Dịch - Merry Christmas Everybody - Connie Talbot

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Are you hanging up a stocking on your wall?
It's the time that every Santa has a ball
Does he ride a red nosed reindeer?
Does a 'ton up' on his sleigh
Do the fairies keep him sober for a day?

Chorus:
So here it is merry Christmas

Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun

Are you waiting for the family to arrive?
Are you sure you got the room to spare inside?
Does your granny always tell ya that the old are the best?
Then she's up and rock 'n' rollin' with the rest

Chorus:

So here it is merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun

What will your daddy do
When he sees your Mama kissin' Santa Claus?
Ah ah
Are you hanging up a stocking on your wall?

Are you hoping that the snow will start to fall?
Do you ride on down the hillside in a buggy you have made?
When you land upon your head then you've been slayed

Chorus (4x)

So here it is merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun
Bạn có định treo một chiếc tất lên tường không?
Đó là lúc mà mỗi ông Noel đều có một buổi khiêu vũ
Ông có cưỡi một chú tuần lộc mũi đỏ không nhỉ?
Ông sẽ kéo xe trượt tuyết với tốc độ trăm dặm không?
Liệu những bà tiên có giữ cho ông tỉnh táo trong một ngày được chăng?

Chorus:
Và tại đây, giáng sinh vui vẻ

Mọi người hạnh phúc
Nhìn về tương lai lúc này
Đó chỉ là lúc bắt đầu thôi

Bạn đang chờ gia đình trở về sao?
Bạn có chắc nhà mình còn thừa phòng?
Bà của bạn có luôn nói với bạn rằng người già luôn là người tốt nhất không?
Rồi bà có đứng dậy và nhảy "rock & roll" trong suốt buổi còn lại không?


Chorus:
Và tại đây, giáng sinh vui vẻ
Mọi người hạnh phúc
Nhìn về tương lai
Đó chỉ mới là bắt đầu thôi

Chorus (4x)

Bố bạn sẽ làm gì

Khi ông nhìn thấy mẹ bạn đang hôn ông già Noel?
À há
Bạn có định treo một chiếc vớ lên tường không?
Bạn có mong rằng tuyết sẽ bắt đầu rơi không?
Bạn có lái xe xuống sườn đồi trên một chiếc xe ngựa mà bạn đã làm không

 
Top