Lời Dịch - Mama Told Me - Fantastique

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance

Ah, shake it
Everybody hit the floor

He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance


My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright
Let's do it, let's do it
Let's do it together

Maybe you forget it now
But I want your body to the ground

Do you really want some more?
Come on everybody, hit the floor

He wanna dance, wanna dance
Dance, he wanna do the dance

My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright

Let's do it, let's do it
Let's do it together

My mama, she told me
My mama, mama told me
Ah, come on baby, dance with me
Don't you feel alright
Let's do it, let's do it
Let's do it together


Maybe you forget it now
But I want your body to the ground
Do you really want some more?
Come on everybody, hit the floor

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together


Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it

Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together

Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it
Let's do it, let's do it together


Let's do it, let's do it

Maraming salamat po!
Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Ah, lắc đi nào
Mọi người cùng bước lên sàn nhảy


Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Mẹ bảo tôi
Mẹ bảo tôi
Ah, cố lên nào con, hãy nhảy với mẹ
Đừng cảm thấy thỏa mãn
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó cùng nhau nào


Có thể con sẽ quên đi nó
Nhưng mẹ muốn cơ thể con xoay vòng
Con có thật sự muốn nhiều hơn?
Nào mọi người hãy bước lên sàn nhảy

Anh ấy muốn nhảy múa, muốn nhảy múa
Nhảy múa, anh ấy muốn nhảy múa

Mẹ bảo tôi

Mẹ bảo tôi
Ah, cố lên nào con, hãy nhảy với mẹ
Đừng cảm thấy thỏa mãn
Hãy làm điều đó, làm điều đó
Hãy làm điều đó cùng nhau nào

......................

 
Top