Lời Dịch - Make My Day - Tiffany Giardina

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Woke up late
World won't wait
So I make my way downstairs

Mom freaks out
Please don't shout
I still have to dry my hair

I've been up all night

Just thinking you're the one
Who's in my dreams

My heart just keeps on jumping
When I think what we could be

Just go ahead and make my day
You make the world just melt away
When things go wrong and skies are gray

Just make my day, make my day

Second bell
Show and tell
At my locker down the hall

Heart in throat
See your note
And it turns out after all


You've been up all night
Just thinking I'm the one
Who's in your dreams

Your heart just keeps on thumping
When you think what we could be

Just go ahead and make my day
You make the world just melt away
When things go wrong and skies are gray

You just make my day, make my day

We're holding hands
We're walking home
We don't know what to say

But later on
I read your text
You made my day


Here we go! Ha!

Just go ahead and make my day
You make the world just melt away
When things go wrong and skies are gray
You just make my day

Just go ahead and make my day
You make the world just melt away
When things go wrong and skies are gray

You just make my day, make my day
You just make my day
Thức dậy muộn
Thế giới sẽ không đợi bạn đâu
Vì thế con đi về phía dưới lầu

Mẹ đang bực
Xin đừng la mắng

Con còn phải sấy tóc nữa

Tôi đã thức suốt đêm
Chỉ nghĩ đến bạn
Bạn là người ở trong giấc mơ của tôi

Trái tim tôi chỉ cứ đập loạn lên
Khi tôi nghĩ chúng ta có thể đi đâu

Cứ tiếp tục như vậy và làm tôi vui

Bạn làm thế giới dần tan biến
Khi xảy ra lỗi lầm và bầu trời sẽ ảm đạm
Làm tôi vui , làm tôi vui

Hồi chuông thứ hai
Cho tôi biết rằng
Trong chiếc tủ đựng đồ kia

Thật hồi hộp
Và tôi xem nhưng dòng thư của bạn

Và mọi thứ đã sáng tỏ

Bạn đã thức suốt đêm
Chỉ nghĩ một điều tôi là
Người ở trong giấc mơ của bạn

Trái tim bạn chỉ cứ tiếp tục đập
Khi bạn nghĩ những gì chúng ta có thể

Cứ tiếp tục và làm tôi vui

Bạn làm thế giới chỉ dần tan biến
Khi xảy ra lỗi lầm và bầu trời sẽ ảm đạm
Bạn làm tôi vui , làm tôi vui

Chúng ta sẽ nắm tay
Chúng ta đi bộ về nhà
Chúng ta không biết nói gì với nhau

Nhưng sau đó
Tôi đọc tin nhắn của bạn

Bạn làm tôi vui

Bắt đầu nào!Ha !

Cứ tiếp tục và làm tôi vui
Bạn làm thế giới chỉ dần tan biến
Khi xảy ra lỗi lầm và bầu trời sẽ ảm đạm
Bạn làm tôi vui lắm

Cứ tiếp tục và làm tôi vui

Bạn làm thế giới chỉ dần tan biến
Khi xảy ra lỗi lầm và bầu trời sẽ ảm đạm
Bạn làm tôi vui , làm tôi vui
Bạn làm tôi vui lắm

 
Top