Lời Dịch - Make It Last - Kate Miller-Heidke

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Make it last, make it last
You, me together
Make it last, make it last
Now, forever, now start
One second, two seconds, I reckon
We'll have a blast if we make it last.
do ho ha!!
dodododo!!

When I was a young girl, I would not walk
I thought, why walk when you can run there?
An hour took forever, a day dragged on and on
Even summer always seemed to last too long

But now that I'm grown, it's the days that run away
I walk at a leisurely pace
And the people I've known mostly haven't stayed
Or when we pass in the street, we don't smile, we don't speak


Make it last, make it last
You, me together
Make it last, make it last
Now, forever, now start
One second, two seconds, I reckon
We'll have a blast if we make it last.
do ho ha!!
dodododo!!


Banging on the big door of love
Never got me anywhere
Now that I've found you I do not want to share
dohoha!!
dooodoooo!!
I leave you in the morning, I leave you on the bed
And I'm floating on air until the sundown.
But now we're already staring into the bottom of our bottle of red


Singing 'da da da dead'
Everything goes so fast
So can you make it last?

Make it last, make it last
Now, forever, now start
One second, two seconds, I reckon
We'll have a blast if we make it last.
do ho ha!!

dodododo!!
dododododododododdodododododd!!
Để giây phút này kéo dài!
Anh và em, cùng nhau
Để giây phút này kéo dài!
Lúc này, mãi mãi, bắt đầu thôi
Một giây, hai giây, tôi đang đếm đấy
Chúng ta sẽ có một khoảng khắc thú vị nếu chúng ta để giây phút này kéo dài!


DO HO HA!!
DO DO DO DO DO!!
Khi em là một cô gái trẻ, tôi không đi bộ bao giờ
Em nghĩ, tại sao phải đi bộ khi bạn có thể chạy tới đó?
Một giờ là mãi mãi, một ngày dài lê thê
Kể cả mùa hè cũng có vẻ như quá dài

Nhưng bây giờ em đã lớn, đó là những ngày đã trôi qua
Em dạo bước thật chậm rãi

Và những người em biết hầu như không ở lại
Hoặc khi chúng ta gặp nhau trên phố, không ai cười, cũng không nói gì

Để giây phút này kéo dài!
Để giây phút này kéo dài!
Anh và em, cùng nhau
Để giây phút này kéo dài!
Lúc này, mãi mãi, bắt đầu thôi
Một giây, hai giây, tôi đang đếm đấy

Chúng ta sẽ có một khoảng khắc thú vị nếu chúng ta để giây phút này kéo dài!

DO HO HA!!
DO DO DO DO DO!!

Gõ cánh cửa tình yêu
Chẳng dẫn em đến đâu cả
Bây giờ em đã tìm thấy anh rồi, em không muốn chia sẻ gì nữa

DOHO HA!!

DO DO DO!!
Em bỏ lại anh trên gi.ường vào một buổi sớm,
Và em lơ lửng trên không cho tới khi mặt trời lặn
Nhưng bây giờ chúng mình đã nhìn vào đáy cái chai đỏ

Hát "da da da dead'
Tất cả mọi thứ trôi qua quá nhanh
Vì vậy, anh có thể để giây phút này kéo dài không?

Để giây phút này kéo dài!

Anh và em, cùng nhau
Để giây phút này kéo dài!
Lúc này, mãi mãi, bắt đầu thôi
Một giây, hai giây, tôi đang đếm đấy
Chúng ta sẽ có một khoảng khắc thú vị nếu chúng ta để giây phút này kéo dài!
DO HO HA!!
DO DO DO DO DO!!
DODODODODODODODODODOHOWO!!

 
Top