Lời Dịch - Love Song - Sara Bareilles

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


Love Song - Sara Bareilles

Head underwater
And they tell me
To breathe easy for a while
Breathing gets harder, even I know that
Made room for me; but it's too soon to see
If I'm happy in your hands
I'm unusually hard to hold on to

Blank stares at blank pages
No easy way to say this
You mean well, but you make this hard on me

I'm not gonna write you a love song
'cause you asked for it
'cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'cause you tell me it's
Make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If all you have is leavin',
Imma need a better reason
To write you a love song today (today)

I learned the hard way
That they all say
Things you want to hear
And my heavy heart sinks deep down under you and
Your twisted words,
Your help just hurts
You are not what I thought you were
Hello to high and dry

Convinced me to please you
Made me think that I need this too
I'm trying to let you hear me as I am

I'm not gonna write you a love song
'cause you asked for it
'cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'cause you tell me it's
Make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If all you have is leavin',
Imma need a better reason
To write you a love song today

Promise me that you'll leave the light on
To help me see with daylight, my guide, gone
'cause I believe there's a way you can love me
Because I say
I won't write you a love song
'cause you asked for it
'cause you need one, you see

I'm not gonna write you a love song
'cause you tell me it's make or break in this
Is that why you wanted a love song
'cause you asked for it
'cause you need one, you see
I'm not gonna write you a love song
'cause you tell me it's make or break in this
If you're on your way
I'm not gonna write you to stay
If your heart is nowhere in it
I don't want it for a minute
Babe, I'll walk the seven seas when I believe that
There's a reason to
Write you a love song today
Đăng bởi: puppelola
Bản Tình Ca

Cái Đầu dưới nước
Và họ nói với em
Để thở Dễ dàng một thời gian.
Việc thở có Khó Khăn, thậm chí em biết điều Đó
Làm phòng cho em, Trừ khi nó sẽ quá sớm nhìn thấy.
Nếu Em hạnh phúc trong những bàn tay Của anh . Em Thì cứng Nhắc Khác Thường Để Giữ Chặc Tói
Những ngôi sao TRống Vắng tại những trang Để trống
Không Có Cách Dễ Dàng nào Để Nói Điều Này
anh có nghĩa rằng vậy thì tốt , nhưng anh làm điều này khiến nặng nhọc cho em
Em Không Phải Viết Cho Anh 1 Bài Tình Ca
Vì Anh Yêu Cầu Nó
Vì Anh Có 1 Nhu Cầu , Anh Nhìn Thấy
Em Không Phải Viết Cho Anh 1 Bài Tình Ca
Vì Anh nói em Điều Đó
Làm Hay Xông Vào Điều này
Nếu Anh Trên Cách Của Anh
Em Sẽ Không Viết Để Lại Nơi Đây Cho Anh
Nếu Tất Cả Anh cần Là thoát khỏi
Imma Cần 1 Lý Do Tốt Hơn
Để Viết Cho Anh 1 Bản Tình Ca Hôm Nay

Em Học Cách Cứng Răn
Bọn Họ Đều Nói
Những Thứ Anh Muốn Nghe Thấy
Và Con Tim Nặng Nề Của Em Chìm Sâu Xuống Dưới Anh Và
Những Từ Ngữ Xoắn Ốc Của Anh
Giúp Anh Chỉ Thêm Đau Đớn
Anh Không Phải Là Điều Em Nghĩ
Lời Chào Tói Khô Và Cao

 
Top