Lời Dịch - Love & Devotion - SMiLE.dk

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


I, I dream of you every night
And boy, I just can’t get you off my mind
Cause you, you move me with your smile
So true, love like this is hard to find

I see stars in the sky cause you’re making me fly so high
Oh, boy so high
Is it real, can’t you see that it feels like a dream to me

Oh, set me free!

My feelings are everywhere, it’s true
I can’t control them
And everything reminds me of you
That’s love and devotion
My feelings and heart belongs to you
I have involved them
And everything I do is all for you

That’s love and devotion

I, I can’t believe you’re mine
And boy, you’re the one who makes me shine
Cause you, you are one of a kind
So true, love like this is hard to find

I see stars in the sky cause you’re making me fly so high
Oh, boy so high
Is it real, can’t you see that it feels like a dream to me

Oh, set me free!

My feelings are everywhere, it’s true
I can’t control them
And everything reminds me of you
That’s love and devotion
My feelings and heart belongs to you
I have involved them
And everything I do is all for you

That’s love and devotion

I see stars in the sky that’s making me stand so high
Is it real, can’t you that it feels like a dream to me
Oh, set me free!

My feelings are everywhere, it’s true
I can’t control them
And everything reminds me of you
That’s love and devotion

My feelings and heart belongs to you
I have involved them
And everything I do is all for you
That’s love and devotion
Uhhh...

I see stars in the sky
(stars in the sky so high~)
Is it real, can’t you that it feels like a dream to me

Oh, set me free!

My feelings are everywhere, it’s true
I can’t control them
And everything reminds me of you
That’s love and devotion
My feelings and heart belongs to you (you~)
I have involved them
And everything I do is all for you (you~)

That’s love and devotion
Em, em mơ về anh hằng đêm
Và chàng trai hỡi, em chỉ không thể xoá anh ra khỏi tâm trí mình
Bởi vì anh, anh đã đi qua em bằng nụ cười của anh
Rất chân thật, tình yêu như thế này là khó tìm

Em nhìn thấy những vì sao trên bầu trời bởi vì anh làm cho em bay bổng
Ôi, rất bay bổng anh ạ

Điều này có thật không? anh có thầy rằng nó như là một giấc mơ với em
Oh, làm cho em tự do!

Thật sự là, cảm xúc của em tràn ngập khắp mọi nơi
Em không thể kiểm soát chúng nữa
Và tất cả mọi thứ khiến em nhớ anh
Đó là tình yêu và dâng hiến
Tình cảm và trái tim em đầu thuộc về anh
Tôi đã để hết tâm trí vào chúng

Và mọi điều em làm chỉ dành riêng anh thôi
Đó là tình yêu và dâng hiến

Em, em không thể tin rằng anh là của em
Và chàng trai hỡi, anh là người làm em tỏa sáng
Bởi vì anh là người duy nhất
Rất chân thật, tình yêu như thế này là khó tìm

Em nhìn thấy những vì sao trên bầu trời bởi vì anh làm cho em bay bổng
Oh, chàng thật mãnh liệt

Điều này có thật không? anh có thầy rằng nó như là một giấc mơ với em
Oh, làm cho em tự do!

Thật sự là, cảm xúc của em tràn ngập khắp mọi nơi
Em không thể kiểm soát chúng nữa
Và tất cả mọi thứ khiến em nhớ anh
Đó là tình yêu và dâng hiến
Tình cảm và trái tim em đầu thuộc về anh
Em đã để hết tâm trí vào chúng

Và tất cả mọi điều em làm là tất cả vì anh
Đó là tình yêu và dâng hiến

Em nhìn thấy những vì sao trên bầu trời bởi vì anh làm cho em bay bổng
Điều này có thật không? anh có thầy rằng nó như là một giấc mơ với em
Oh, làm cho em tự do!

Thật sự là, cảm xúc của em tràn ngập khắp mọi nơi
Em không thể kiểm soát chúng nữa
Và tất cả mọi thứ khiến em nhớ anh

Đó là tình yêu và dâng hiến
Tình cảm và trái tim em đầu thuộc về anh
Tôi đã để hết tâm trí vào chúng
Và tất cả mọi điều em làm là tất cả vì anh
Đó là tình yêu và dâng hiến
Uhhh...

Em nhìn thấy những vì sao trên bầu trời bởi vì anh làm cho em bay bổng
(Những ngôi sao trên bầu trời vô tận)

Điều này có thật không? anh có thầy rằng nó như là một giấc mơ với em
Oh, làm cho em tự do!

Thật sự là, cảm xúc của em tràn ngập khắp mọi nơi
Em không thể kiểm soát chúng nữa
Và tất cả mọi thứ khiến em nhớ anh
Đó là tình yêu và dâng hiến
Tình cảm và trái tim em đầu thuộc về anh (chính anh)
Tôi đã để hết tâm trí vào chúng

Và tất cả mọi điều em làm là tất cả vì anh (chính anh)
Đó là tình yêu và dâng hiến

 
Top