Lời Dịch - Love At First Sight - XTC

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


See the lovers all gone crazy
looking for romance it seems
many sleepless nights will follow
some may lose but some succeed
Love at first sight
what they want is...
love at first sight
Make a play of lust intention
only just one thing in mind
make a slip could be forever
wedding bells, the shotgun kind
Love at first sight
what they want is...
love at first sight
Mouse takes the bait
so soon as he leaves his seat
there's no escape, very soon their eyes will meet
Love at first sight etc.
Take your partner to surrender
then your misdemeanour's done
sacrifice of maidenhood
but little boys must have their fun
Love at first sight.
Nhìn những tình nhân đều trở nên điên khùng
Tìm kiếm những vẻ lãng mạn
Nhiều đêm mất ngủ nối theo
Một số thất bại nhưng một số thành công
Tình yêu sét đánh
Điều họ cần là…
Tình yêu sét đánh
Tạo một vở về tình ý
Chỉ có một điều duy nhất trong trí
Mắc phải sai lầm có thể là mãi mãi
Kiểu như chuông đám cưới, súng hiệu…
Tình yêu sét đánh
Điều họ cần là…
Tình yêu sét đánh
Chuột sẽ ăn mồi bẫy
Ngay khi nó rời khỏi chỗ trú ẩn
Chẳng có đường thoát, mắt họ sẽ sớm gặp nhau
Tình yêu sét đánh, đại loại thế
Khiến cho bạn tình phải đầu hàng
Và tội lỗi nhẹ nhàng của bạn đã hoàn thành
Hi sinh sự trinh trắng
Nhưng những thằng nhóc phải có niềm vui thú của chúng
Tình yêu sét đánh

 
Top