Lời Dịch - Love At First Sight - Kix

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Oh what an explosion, my hearts gonna fail
It was 6.8 on the Richter scale
A vision of beauty, well I'm caught in a stare
A red light turns green - not even aware
I just can't help it - I'm daydreaming at night
But just one look and it's love at first sight
It was love -- love at first sight
Love - Love at first sight
Love - Love at first sight
Love - Love at first sight
Well I found love -- but love ain't enough
So gimme that gimme that all that stuff
I'm free and easy
I got 1, 2, 3, 4 - Pretty girl friends I got to keep on getting while the
getting is good
Now 5, 6, 7, 8 - I would if I could
My dick was very hard and she dropped down to her knees
If that's the way she cooks such a hypermaniac
It was love - love at first sight
Love - Love at first sight
Love - Love at first sight
Love - Love at first sight
It was love - Love at first sight
I said love - Love at first sight
No it was love can't ya' see
Love at first sight
Oh - Give me a bite
Ôi, thật là một sự bùng nổ, trái tim anh sẽ vỡ tan mất
Chấn động 6.8 độ Rít-te luôn
Một cảnh sắc, anh bị thâu tóm trong một ánh mắt
Đèn đỏ chuyển sang xanh mà chẳng biết
Anh chỉ không thể chịu nổi, anh đang mơ mộng giữa đêm
Nhưng chỉ một ánh mắt và đó là tình yêu sét đánh
Đó là tình yêu sét đánh
Tình yêu – tình yêu sét đánh [x3]
Tôi tìm thấy tình yêu, nhưng tình yêu không thì chưa đủ
Vì thế hãy trao cho anh tất cả
Anh tự do và dễ tính
Anh đã có 1, 2, 3, 4 cô bạn gái xinh xắn mà anh phải tiếp tục quan hệ trong khi mà mối quan hệ còn tốt đẹp
Giờ thì 5, 6, 7, 8 cô nữa, anh sẽ có thêm nếu có thể được
Hàng của anh rất cứng và cô ta quỳ sụm xuống liền
Nếu đó là cách cô ấy nấu ăn, thiệt là một người siêu điên cuồng
Đó là tình yêu sét đánh
Tình yêu – tình yêu sét đánh [x3]
Đó là tình yêu – tình yêu sét đánh
Anh nói tình yêu – tình yêu sét đánh
Không, đó là tình yêu, em không thể thấy sao?
Tình yêu sét đánh
Ôi, cắn anh một cái đi!

 
Top