Lời Dịch - Let's Go Crazy - C.N.Blue

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Let's go crazy
Let's go crazy
Let's go crazy

I can feel the hit in my flesh and bone
I don't wanna be here on my own
Might miss a chance turning every stone
A moment or two and it's gone


I only wanna play for fun
Come let's get together every one
If you wanna know, stay till the end
I could be lover or a friend

I'll be damned if I do
I'll be damned if I don't do too
I find a way to get through
And that is you


Let's go crazy you gotta show oh baby
Let's go crazy go with the flow and maybe
Not so hasty taking it slow, it's so easy and
Let us go crazy again (x2)

Some of the days gonna pass you by
Not always great and you don't know why
I will if you up till you touch the sky
Cause I'm gonna make you fly


I'll be damned if I do
I'll be damned if I don't do too
I find a way to get through
And that is you

Let's go crazy you gotta show oh baby
Let's go crazy go with the flow and maybe
Not so hasty taking it slow, it's so easy and
Let us go crazy again (x2)


I'm gonna go break now
I'm gonna go uh break now
I'm gonna go break now
I'm gonna go uh uh uh woo

Let's go crazy (crazy)
Baby let's go crazy (crazy)
Oh baby let's go crazy (crazy)
It's so easy and let's go crazy again


Let's go crazy you gotta show oh baby
Let's go crazy go with the flow and maybe
Not so hasty taking it slow, it's so easy and
Let us go crazy again (x2)

Cùng hòa vào sự cuồng nhiệt
Cùng hòa vào sự cuồng nhiệt

Cùng hòa vào sự cuồng nhiệt

Tôi có thể cảm nhận được nó trong từng thớ thịt, từng đốt xương
Tôi không muốn chỉ có mình mình ở đây đâu
Có thể sẽ nhỡ mất một cơ hội để thay đổi
Một, hay hai khoảnh khắc, rồi cơ hội sẽ vụt mất

Tôi chỉ muốn chơi thật vui
Đến đây và cùng nhau hòa nhịp
Nếu bạn muốn biết hãy nán lại đến cuối cuộc chơi này

Tôi có thể sẽ là người tình hay chỉ là bạn bè mà thôi

Dù là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bị nguyền rủa thôi
Tôi tìm cho mình một lối đi cho riêng bản thân và đó chính là em

Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này, em phải thể hiện đi, baby
Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này với dòng chảy này
Có lẽ không thể làm nó chậm lại được ngay đâu
Thật dễ dàng và cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này


Em đã tận hưởng đc vài ngày và không phải tất cả đều tuyệt vời và em không biết tại sao ư
Tôi sẽ nâng em lên đến khi em chạm bầu trời kia
Tôi sẽ giúp em bay lên

Dù là gì đi nữa thì tôi cũng sẽ bị nguyền rủa thôi
Tôi tìm cho mình một lối đi cho riêng bản thân và đó chính là em

Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này, em phải thể hiện đi, baby
Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này với dòng chảy này
Có lẽ không thể làm nó chậm lại được ngay đâu

Thật dễ dàng và cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này

Tôi sẽ đi nghỉ ngơi
Nghỉ một chút
Bây giờ
uh uh uh uh wwoooo

Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này, em phải thể hiện đi, baby
Nào cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này với dòng chảy này
Có lẽ không thể làm nó chậm lại được ngay đâu

Thật dễ dàng và cùng hòa nhịp vào sự cuồng nhiệt này


 
Top