Lời Dịch - Let It Rain - Kris Allen

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


So many things are trying to keep me
And so many voices trying to reach me
To tell me that this is not the way
To tell me that this is my mistake

Oh, let the rain keep falling down
Cause it won't stop me
From getting where I'm bound

Maybe I'm crazy
Maybe it's too late
But I'm gonna make it
Don't care what the skies say
So oh, let it rain
Let it rain

I know that this is not the way
That you imagined it would be

Oh, but nothing you say is gonna stop me
No matter the weather that you bring

Oh, let the rain keep falling down
Cause it won't stop me
From getting where I'm bound
Maybe I'm crazy
Maybe it's too late
But I'm gonna make it

Don't care what the skies say
So oh, let it rain
Let it rain, let it rain
Let it rain, let it rain

So many things are trying to keep me
So many voices trying to reach me

So oh, let the rain keep falling down
Cause it won't stop me

From getting where I'm bound
Maybe I'm crazy
Maybe it's too late
But I'm gonna make it
Don't care what the skies say
So oh, let it rain
Let it rain, let it rain
Let it rain, let it rain
So many things are trying to keep me...
Rất nhiều thứ đang cố gắng giữ tôi lại
Và nhiều giọng nói đang cố vươn tới tôi
Để nói với tôi rằng, đây không phải con đường đúng đắn đâu
Để nói với tôi rằng tôi đang lầm to đấy

Ôi, hãy cứ để mưa rơi đi
Vì cơn mưa sẽ không thể dừng tôi lại được đâu
Từ việc tới nơi tôi ràng buộc

Có thể tôi bị khùng
Có thể đã quá muộn rồi
Nhưng tôi sẽ thực hiện điều đó
Chẳng quan tâm xem bầu trời đang gào thét cái gì
Vậy thì, hãy cứ để mưa rơi đi
Hãy cứ để mưa rơi đi

Tôi biết đây không phải là con đường đúng đắn
Mà bạn hằng tưởng tượng ra

Nhưng chẳng có gì bạn nói mà cản được tôi đâu
Bất kể bạn làm thời tiết thất thường thế nào

Ôi, hãy cứ để mưa rơi đi
Vì nó sẽ không thể dừng tôi lại được đâu
Từ việc tới nơi tôi ràng buộc
Có thể tôi bị khùng
Có thể đã quá muộn rồi
Nhưng tôi sẽ thực hiện điều đó

Chẳng quan tâm xem bầu trời đang gào thét cái gì
Vậy thì, hãy cứ để mưa rơi đi
Hãy cứ để mưa rơi đi

Rất nhiều thứ đang cố gắng giữ tôi lại
Và nhiều giọng nói đang cố vươn tới tôi

Ôi, hãy cứ để mưa rơi đi
Vì nó sẽ không thể dừng tôi lại được đâu
Từ chõ tôi phải đi quá giới hạn

Có thể tôi bị khùng
Có thể đã quá muộn rồi
Nhưng tôi sẽ thực hiện điều đó
Chẳng quan tâm xem bầu trời đang gào thét cái gì
Vậy thì, hãy cứ để mưa rơi đi
Hãy cứ để mưa rơi đi
Rất nhiều thứ đang cố gắng giữ tôi lại
 
Top