Lời Dịch - Just So You Know - Jesse McCartney

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I shouldn't love you
But I want to
I just can't turn away
I shouldn't see you
But I can't move
I can't look away

And I don't know

How to be fine when I'm not
'Cause I don't know how to make a feeling stop

[Chorus:]
Just so you know
This feeling's taking control of me
And I can't help it
I won't sit around
I can't let him win now

Thought you should know
I've tried my best to let go of you
But I don't want to
I just gotta say it all before I go
Just so you know

It's getting hard to be around you
There's so much I can't say
Do you want me to hide the feelings

And look the other way

And I don't know
How to be fine when I'm not
'Cause I don't know
How to make a feeling stop

[Chorus]

This emptiness is killing me

I'm wondering why I've waited so long
Looking back, I realize it was always there just never spoken
I'm waiting here...
Been waiting here...

[Chorus]
Anh không nên yêu em
Nhưng lòng anh muốn thế

Anh chẳng thể ra đi
Anh không nên nhìn em
Nhưng anh vẫn đứng đó
Chẳng thể nào quay đi

Không biết sao cho ổn
Khi anh không thể
Anh chẳng biết làm sao
Để kiềm chế lòng mình


Chỉ mong em biết rằng
Chính cái cảm xúc này
Đang chiếm lấy anh
Anh không thể chống lại
Anh chẳng thể ngồi yên
Để ai kia chiếm lấy em
Rồi em sẽ biết thôi
Anh cố để rời xa em

Nhưng anh đâu muốn thế
Anh phải nói tất cả
Trước khi anh ra đi
Chỉ mong em biết rằng

Thật khó để được bên em
Đã có rất nhiều điều mà
Anh chẳng thể bày tỏ
Và có phải là em muốn

Anh dấu đi cảm xúc này?
Để rồi anh phải ra đi

Không biết sao cho ổn
Khi anh không thể
Anh chẳng biết làm sao
Để kiềm chế lòng mình

Điệp khúc:
...


Nỗi chống vắng này
Đang giết chết anh
Anh tự hỏi lòng mình
Sao anh lại phải chờ
Chờ đợi lâu đến vậy
Ngoài nhìn lại đằng sau
Thì mới nhận ra rằng
Em vẫn ở ngay đây

Mà chẳng hề nói ra
Vẫn mãi chờ em nơi đây
Đợi chờ riêng em thôi

Điệp khúc:
... 
Top