Lời Dịch - Jump - Madonna

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


JUMP

There's Only So Much You Can Learn In One Place
the More That I Wait, The More Time That I Waste

i Haven't Got Much Time To Waste
it's Time To Make My Way
i'm Not Afraid I'll Face
but I'm Afraid To Stay
i'm Going Down My Own Road
and I Can Make It Alone
all Work And No Fighting
i'll Find A Place Of My Own

are You Ready To Jump?
get Ready To Jump
don't Ever Look Back, Oh Baby
yes, I'm Ready To Jump
just Take My Hands
get Ready To Jump

we Learned Our Lesson From The Start, My Sisters And Me
the Only Thing You Can Depend On Is Your Family
and Life's Gonna Drop You Down Like The Limbs Of A Tree
it Sways And It Swings And It Bends Until It Makes You See

are You Ready To Jump?
get Ready To Jump
don't Ever Look Back, Oh Baby
yes, I'm Ready To Jump
just Take My Hands
get Ready To, Are You Ready?

(Spoken:p
there's Only So Much You Can Learn In One Place
the More That You Wait, The More Time That You Waste

all Work And No Fighting, I'll Find A Place Of My Own
it Sways And It Swings And It Bends Until You Make It Your Own


i Can Make Alone (7x)

are You Ready To Jump?
get Ready To Jump
don't Ever Look Back, Oh Baby
yes, I'm Ready To Jump
just Take My Hands
get Ready To Jump

are You Ready To Jump?
get Ready To Jump
don't Ever Look Back, Oh Baby
yes, I'm Ready To Jump
just Take My Hands
get Ready To, Are You Ready?
NHẢY

Chỉ duy nhất quá nhiều điều bạn có thể học được trong 1 nơi ở
Tôi càng chờ đợi bao nhiêu, tôi càng lãng phí thời gian bấy nhiêu

Tôi ko có quá nhiều thời gian đâu để phung phí
Đã đến lúc phải tạo dựng con đường của tôi rồi
Tôi ko sợ tôi sẽ phải đối mặt
Nhưng tôi sợ phải ở lại
Tôi đang suy sụp trên chính con đường của mình
Và tôi có thể tạo dựng nó 1 mình
Tất cả công việc và ko có đấu tranh
Tôi sẽ tìm ra 1 nơi của riêng tôi

Bạn đã sẵn sàng để nháy chưa?
Sẵn sàng nhảy nào
Đừng bao h ngoái lại
Đúng vậy tôi sẵn sàng nhảy rồi
Hãy cầm lấy tay tôi này
Sẵn sàng nhảy nào

Chúng tôi đã học được những bài học của mình tờ những ngôi sao, những người chị của tôi và chính tôi
Điều duy nhất bạn có thể dựa vào là gia đình của mình
Và cuộc sống sẽ làm bạn thất vọng giống như cành lìa khỏi cây
Nó đung đưa và nó cong xuống cho đến khi nó khiến bạn thấy

Lặp lại

Chỉ duy nhất quá nhiều điều bạn có thể học được trong 1 nơi ở
Tôi càng chờ đợi bao nhiêu, tôi càng lãng phí thời gian bấy nhiêu


Tất cả công việc và ko có đấu tranh, tôi sẽ tìm ra 1 nơi của riêng tôi
Nó đung đưa và nó cong xuống cho đến khi nó khiến bạn thấy

Tôi có thể tạo dựng 1 mình

Lặp lại

 
Top