Lời Dịch - I'm A Believer - Eddie Murphy

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


I'm A Believer - Eddie Murphy
I thought love was only true in fairy tales
Meant for someone else but not for me
Love was out to get me, that’s the way it seemed
Disappointment haunted all my dreams

And then I saw her face
Now I’m a believer
Not a trace of doubt in my mind
I’m in love
I’m a believer
I couldn’t leave her if I tried…

I thought love was more or less a giving thing
But the more I gave the less I got, oh yeah
What’s the use in trying, all you get is pain
When I wanted sunshine I got rain

And then I saw her face
Now I’m a believer
Not a trace of doubt in my mind
I’m in love
I’m a believer
I couldn’t leave her if I tried…

What’s the use in trying, all you get is pain
When I wanted sunshine I got rain…

And then I saw her face
Now I’m a believer
Not a trace of doubt in my mind
I’m in love
I’m a believer
I couldn’t leave her if I tried…

Then I saw her face
Now I’m a believer
Not a trace of doubt in my mind
Now I’m a believer, yeah
I’m a believer
I’m a believer
Tôi nghĩ rằng tình yêu chỉ đúng trong truyện thần tiên
Nghĩa là dành cho một ai đó chứ không phải tôi
Tình yêu không thuộc về tôi
Dường như con đường không có thật
Sự thất vọng thường ám ảnh mọi giấc mơ của tôi

Thời điểm tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy
Bây giờ tôi tin
Không còn dấu vết của sự ngờ vực trong tôi
Tôi yêu
Tôi tin
Tôi sẽ không rời cô ấy nếu tôi cố gắng

Tôi nghĩ tình yêu lớn hơn hoặc ít hơn điều được ban tặng
Nhưng nhiều hơn những gì tôi hiến dâng ít hơn những gì tôi nhận được
Mục đích của sự cố gắng, tất cả những gì bạn có được là sự đau khổ
Khi tôi muốn ánh nắng , tôi nhận được cơn mua

Thời điểm tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy
Bây giờ tôi tin
Không còn dấu vết của sự ngờ vực trong tôi
Tôi yêu
Tôi tin
Tôi sẽ không rời cô ấy nếu tôi cố gắng

Mục đích của sự cố gắng, tất cả những gì bạn có được là sự đau khổ
Khi tôi muốn ánh nắng , tôi nhận được cơn mua

Thời điểm tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy
Bây giờ tôi tin
Không còn dấu vết của sự ngờ vực trong tôi
Tôi yêu
Tôi tin
Tôi sẽ không rời cô ấy nếu tôi cố gắng

 
Quay lại
Top