Lời Dịch - I'll Never Stop Loving You - Britney Spears

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


They say in this world, nothing lasts forever
But I don't believe that's true.
'Cuz the way that I feel, when we're together,
I know that's the way I'll always feel for you.

From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now

Until forever, I'll never stop loving you.

There'll come a day when the world stops turning,
And stars will fall from the sky
But this feeling will last when the sun stops burning.
All I want to do is love you until the end of time.

From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now

Until forever, I'll never stop, never stop, I'll never stop loving you.

It's gonna take more than a lifetime,
to give you all my love,
all the love I feel for you tonight.
From now until forever,
That's how long I'll be true
I'll make you this vow and promise you now
Until forever, I'll never stop loving you.

From now until...(oh yeah)
That's how long I'll be true (true)
I'll make you this vow (oh yeah) and promise you now
Until forever, I'll never stop loving you.

You...Until forever, yeah...I'll never stop loving you.
Thiên hạ nói rằng trên trần thế, chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu
Nhưng em không tin đó là sự thật

Bởi cảm giác em có khi đôi mình bên nhau,
Cho em biết rằng đó là cảm giác em sẽ luôn có với anh

Từ lúc này đến mãi mãi,
Là khoảng thời gian em sẽ mãi chân thành với anh
Em lập lời thề nguyền này và hẹn ước với anh ngay lúc này
Rằng đến mãi mãi về sau, em sẽ không bao giờ thôi yêu anh.

Rồi sẽ có một ngày trái đất ngừng quay
Và tất cả những gì sao sẽ rơi rụng khỏi bầu trời

Nhưng tình cảm này sẽ kéo dài đến khi vầng dương ngừng rực cháy
Và tất cả những gì em muốn làm là yêu anh đến ngày tận thế

Từ lúc này đến mãi mãi,
Là khoảng thời gian em sẽ mãi chân thành với anh
Em lập lời thề nguyền này và hẹn ước với anh ngay lúc này
Rằng đến mãi mãi về sau, em sẽ không bao giờ ngừng, không bao giờ ngừng, em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.

Sẽ mất hơn cả một kiếp đời,

Để có thể trao anh hết tình em
Tất cả những cảm giác em có với anh đêm nay
Từ lúc này đến mãi mãi,
Là khoảng thời gian em sẽ mãi chân thành với anh
Em lập lời thề nguyền này và hẹn ước với anh ngay lúc này
Rằng đến mãi mãi về sau, em sẽ không bao giờ thôi yêu anh.
Từ lúc này đến mãi mãi,
Là khoảng thời gian em sẽ mãi chân thành với anh
Em lập lời thề nguyền này và hẹn ước với anh ngay lúc này

Rằng đến mãi mãi về sau, em sẽ không bao giờ thôi yêu anh.

Chỉ mình anh… Đến muôn đời sau, phải đấy… em sẽ không bao giờ thôi yêu anh.

 
Top