Lời Dịch - I'll Come Running Back To You - Sam Cooke

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Folks say that you've found someone new
To do the things I used to do for you
Just call my name, I'm not ashamed
I'll come running back to you

Can't sleep at night, I can't eat a bite
When you were mine I didn't treat you right
Just call my name, I'm not ashamed
I'l come running back to you

Just like a king, I've lost everything
I sit all alone on my throne
I've got my pride, but deep down inside
I'm yours and your alone

I try to forget, have no regrets
This love of ours could always start anew
Just call my name, I know I'm not ashamed
I'll come running back to you

Just like a king I've lost everything
I sit all alone on my throne
I've got my pride, but deep down inside
I'm yours and yours alone

I try to forget, have no regrets
This love of ours could always start anew
Just call my name
I know, I know, I know I'm not ashamed
I'll come running back to you.
Người ta nói rằng em đã tìm được một người mới
Để làm những điều mà tôi từng làm cho em
Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại
Tôi sẽ trở về với em

Chẳng thể ngủ hằng đêm, cũng chẳng thể ăn nổi chút gì
Khi em là của tôi, tôi đã không đối xử tốt với em
Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại
Tôi sẽ trở về với em

Như một hoàng đế, tôi đã đánh mất mọi thứ
Tôi ngồi cô đơn trên ngai vàng của mình
Tôi có lòng tự trọng, nhưng sâu thẳm trong lòng
Tôi là của em, là nỗi cô đơn của em

Tôi cố quên, không tiếc nuối
Tình yêu này của đôi ta luôn có thể bắt đầu lại mà
Chỉ cần gọi tên tôi, tôi không ngần ngại
Tôi sẽ trở về với em

Như một hoàng đế, tôi đã đánh mất mọi thứ
Tôi ngồi cô đơn trên ngai vàng của mình
Tôi đã từng có niềm tự hào, nhưng sâu thẳm trong lòng
Tôi là của em, là nỗi cô đơn của em

Tôi cố quên, không tiếc nuối
Tình yêu này của đôi ta luôn có thể bắt đầu lại mà
Chỉ cần gọi tên tôi
Tôi biết, tôi biết mình không ngần ngại
Mà sẽ trở về với em

 
Top