Lời Dịch - If You Ever Come Back - The Script

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


If you're standing with your suitcase
But you can't step on the train
Everything's the way that you left it
I still haven't slept yet

And if you're covering your face now
But you just can't hide the pain
Still setting two plates on the counter
But eating without ya

If the truth is you're a liar
When you say that you're okay
I'm sleeping on your side of the bed
Going out of my head now

And if you're out there trying to move on
But something pulls you back again
I'm sitting here trying to persuade you
Like you're in the same room

And I wish you could give me the cold shoulder
And I wish you could still give me a hard time
And I wish I could still wish it was over
But even if wishing is a waste of time
Even if I never cross your mind

I'll leave the door on the latch
If you ever come back, if you ever come back
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back

There'll be a smile on my face and the kettle on
And it will be just like you were never gone
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back, if you ever come back now
Oh if you ever come back, if you ever come back

Now they say I'm wasting my time
Cause you're never coming home
But they used to say the world was flat
But how wrong was that now?

And by leaving my door open
I'm risking everything I own
Something I can lose in the breaking
That you haven't taken

And I wish you could give me the cold shoulder
And I wish you could still give me a hard time
And I wish I could still wish it was over
But even if wishing is a waste of time
Even if I never cross your mind

I'll leave the door on the latch
If you ever come back, if you ever come back
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back

There'll be a smile on my face and the kettle on
And it will be just like you were never gone
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back, if you ever come back now
If you ever come back, if you ever come back

If it's the fighting you remember or the little things you miss
I know you're out there somewhere, so just remember this
If it's the fighting you remember or the little things you miss
Oh just remember this, oh just remember this

I'll leave the door on the latch
If you ever come back, if you ever come back
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back

There'll be a smile on my face and the kettle on
And it will be just like you were never gone
There'll be a light in the hall and a key under the mat
If you ever come back, if you ever come back now
Oh if you ever come back, if you ever come back now

And it will be just like you were never gone
And it will be just like you were never gone
And it will be just like you were never gone
If you ever come back, if you ever come back now
Nếu em đang đứng cùng với chiếc va li của mình
Nhưng em không thể nào bước lên con tàu
Mọi thứ là cách mà em ra đi
Anh vẫn không chợp mắt được

Và nếu giờ đây em đang che đậy gương mặt của mình
Nhưng em cũng không thể giấu được nỗi đau
Anh vẫn đễ hai cái đĩa trên kệ bếp
Nhưng anh đang ăn mà không có em

Nếu sự thật em là kẻ nói dối
Khi em nói rằng em vẫn ổn
Anh đang ngủ bên phía gi.ường của em
Giờ thì hãy ra khỏi tâm trí anh

Và nếu em ở ngoài đó cố gắng để đi tiếp
Nhưng có gì kéo em trở lại
Thì anh vẫn ngồi đó cố gắng thuyết phục em
Giống như em đang trong cùng một căn phòng

Và anh ước em có thể cho anh bờ vai lạnh lẽo ấy
Và anh ước em vẫn cho anh những khó khăn
Và anh ước anh vẫn có thể ước chuyện đã kết thúc
Nhưng dẫu anh có ước thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi
Ngay cả khi anh chẳng hề xuất hiện trong tâm trí em

Anh sẽ để mặc cánh cửa cài chốt kia
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về

Ở đó sẽ có nụ cười trên gương mặt anh và ấm đun nước
Và nó sẽ như em không bao giờ ra đi
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về

Giờ họ bảo anh đang lãng phí thời gian của mình
Vì em chẳng bao giờ trở về nhà cả
Nhưng họ đã từng nói rằng thế giới là một miền đất phẳng
Nhưng giờ thì điều đó sai lầm như thế nào?

Và bằng cách để mở cánh cửa của anh
Anh đang mạo hiểm với mọi thứ mà anh có
Điều gì đó anh làm mất trong sự đổ vỡ
Đó là em không giữ lấy

Và anh ước em có thể cho anh bờ vai lạnh lẽo ấy
Và anh ước em vẫn cho anh những khó khăn
Và anh ước anh vẫn có thể ước chuyện đã kết thúc
Nhưng dẫu anh có ước thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi
Ngay cả khi anh chẳng hề xuất hiện trong tâm trí em

Anh sẽ để mặc cánh cửa cài chốt kia
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về

Ở đó sẽ có nụ cười trên gương mặt anh và ấm đun nước
Và nó sẽ như em không bao giờ đi
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về

Nếu đó là một cuộc cãi vã em ghi nhớ hoặc những điều bé nhỏ mà em nhớ đến
Anh biết em ở ngoài, một nơi nào đó, vì vậy chỉ cần nhớ điều này
Nếu đó là một cuộc cãi vã em ghi nhớ hoặc những điều bé nhỏ mà em nhớ đến
Oh, chỉ cần nhớ điều này

Anh sẽ để mặc cánh cửa cài chốt kia
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về

Ở đó sẽ có nụ cười trên gương mặt anh và ấm đun nước
Và nó sẽ như em không bao giờ đi
Ở đó sẽ có ánh sáng trong phòng ăn và chìa khóa dưới tấm thảm
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về
Nếu em đã từng quay về, nếu em đã từng quay về

Và chỉ như thể em chưa bao giờ ra đi (x3)
Nếu em từng quay về, nếu em từng quay về

 
Quay lại
Top