Lời Dịch - If I Ain't Got You - Alicia Keys

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


IF I AIN'T GOT YOU

Some people live for the fortune
Some people live just for the fame
Some people live for the power yeah
Some people live just to play the game
Some people think that the physical things
Define what's within
I've been there before
But that life's a bore
So full of the superficial

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you

Some people search for a fountain
Promises forever young
Some people need three dozen roses
And that's the only way to prove you love them

And in a world on a silver platter
And wondering what it means
No one to share, no one who truly cares for me

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you

Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you baby
If I ain't got you baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you

If I ain't got you with me baby
Nothing in this whole wide world don't mean a thing
If I ain't got you with me baby
NẾU EM KHÔNG CÓ ANH

Một số người sống vì giàu có
Một số người khác lại sống cho danh tiếng
Một số người lại sống vì sức mạng
Một số người lại sống chỉ để chơi đùa
Một số người nghĩ nó là vật chất
Và luôn tìm kiếm cái bên trong
Em cũng từng bị trước đây
Cuộc đời thì thật là nhàm chán
Và đầy nông cạn

Một số người muốn tất cả
Nhưng em không muốn cái gì cả
Nếu em không có anh, anh yêu
Nếu em không có anh
Một số người muốn nhẫn kim cương
Một số lại chỉ muốn tất cả
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa
Nếu em không có anh, anh yêu

Một số người tìm kiếm dòng suối thần
Để cầu cho mình bất tử
Một số người lại muốn 3 tá hoa hồng
Để chứng minh rằng mình yêu người ấy

Và trong một thế giới như một cái đĩa bằng bạc
Và sự ngạc nhiên có nghĩa là gì
Nếu mà không có ai để chia sẻ, không ai thật sự quan tâm

Một số người muốn tất cả
Nhưng em không muốn cái gì cả
Nếu em không có anh, anh yêu
Nếu em không có anh
Một số người muốn nhẫn kim cương
Một số lại chỉ muốn tất cả
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa
Nếu em không có anh, anh yêu

Một số người muốn tất cả
Nhưng em không muốn cái gì cả
Nếu em không có anh, anh yêu
Nếu em không có anh
Một số người muốn nhẫn kim cương
Một số lại chỉ muốn tất cả
Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa
Nếu em không có anh, anh yêu

Nếu em không có anh, anh yêu
Thì mọi thừ trên thế giới này sẽ không có nghĩa lý gì
Nếu em không có anh, anh yêu

 
Quay lại
Top