Lời Dịch - ID Lover (Ft.Revolt Klan) - Mario Bischin

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Hey, I don't run away.
No matter what you say
Tonight just give me a chance
I don't wanna know, I wanna let you know
I need you
Baby, come on!
(...) x2
Go!

I don't wanna be your identified lover
I don't wanna see you belove to another
Just like a dream
We never gonna break up, break up.
You can send me free
I don't wanna forget, forget

Hey, I don't run away.
No matter what you say
Tonight just give me a chance
I don't wanna know, I wanna let you know
I need you
Baby, come on!
(...) x2 (Baby, come on!)

Hey! I'm telling you again
I don't run away
Oh baby! Give me a chance
I don't wanna know, I wanna let you know
I need you
Baby, come on! (x2)
Go!!!

Hey, I don't run away.
no matter what you say
Tonight just give me a chance
I don't wanna know, I wanna let you know
I need you
Baby, come on!
(...) x2 (Baby, come on!).........end
Hey! Anh không trốn chạy
Cho dù em nói gì
Đêm nay hãy cho anh cơ hội
Anh không cần biết, anh chỉ muốn em biết rằng
Anh cần em
Đến với anh nào, em yêu!
(...) x2

Anh không muốn làm người tình xác định của em
Nhưng cũng không muốn em yêu ai khác
Như là giấc mơ
Tình ta sẽ không bao giờ tan vỡ
Em có thể cho anh ma không cần tính toán
Anh không muốn quên điều đó

Hey! Anh không trốn chạy
Cho dù em nói gì
Đêm nay hãy cho anh cơ hội
Anh không cần biết, anh chỉ muốn em biết rằng
Anh cần em
Đến với anh nào, em yêu!
(...) x2

Hey! Anh muốn nhắc lại rằng
Anh sẽ không trốn chạy
Em yêu! Hãy cho anh cơ hội
Anh không cần biết, anh chỉ muốn em biết rằng
Anh cần em
Đến với anh nào, em yêu!

Hey! Anh không trốn chạy
Cho dù em nói gì
Đêm nay hãy cho anh cơ hội
Anh không cần biết, anh chỉ muốn em biết rằng
Anh cần em
 
Top