Lời Dịch - I'd do Anything - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I'd do anything

Another day is going by
I'm thinking about you all the time
But you're out there
And I'm here waiting

And I… wrote this letter… in my head
'Cuz so many things were left unsaid
But now you're gone
And I can't think straight

This could be the one last chance
To make you understand

I'd do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Some how I can't put you in the past
I'd do anything
Just to fall asleep with you
Will you remember me?
'Cuz I know . I won't forget you

Together we… broke all the rules
Dreaming of dropping out of school
And leave this place … To never come back

So now… maybe after… all these years
If you miss me have no fear
I'll be here ... I'll be waiting

This could be the one last chance to make you understand
And I just can't let you leave me once again

I'd do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Some how I can't put you in the past
I'd do anything
Just to fall asleep with you
Will you remember me?
'Cuz I know . I won't forget you

I close my eyes
And all I see is you
I close my eyes
I try to sleep
I can't forget you
Nanana Nanana
And I'd do anything for you
Nanana Nanana

I'd do anything
Just to hold you in my arms
To try to make you laugh
Some how I can't put you in the past
I'd do anything
Just to fall asleep with you To fall alseep with you, you …
(I'd do anything) To fall alseep with you…
(I'd do anything) And nothing I want…
(I'd do anything)To fall alseep with you …
(I'd do anything) ‘Cuz I know I won't forget you
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

Một ngày khác lại đang trôi qua
Lúc nào mình cũng đang nghĩ về bạn
Nhưng bạn ở ngoài kia
Và nơi đây mình đang đợi chờ

Và mình..đã viết lá thư này...trong trí óc mình
Vì có quá nhiều điều tồn đọng không nói nên lời
Nhưng giờ thì bạn đã đi
Và mình không thể nghĩ suông được

Đây có thể là một cơ hội cuối cùng để làm bạn hiểu ra

Mình sẽ làm bất cứ điều chi
Chỉ để giữ bạn trong vòng tay mình
Cố gắng làm bạn mỉm cười
Nhưng bằng cách nào đó mình không thể đưa bạn quay về quá khứ
Mình sẽ làm bất cứ điều chi
Chỉ để được say giấc cùng bạn
Bạn sẽ ghi nhớ mình chứ?
Vì mình biết rằng mình sẽ không bao giờ quên bạn

Cùng nhau chúng ta..đã phá vỡ mọi điều luật
Mơ mộng về việc ra khỏi trường học
Và rời bỏ nơi này..để không bao giờ quay trở lại

Vậy thì bây giờ..có lẽ là sau đó..tất cả những năm tháng này đây
Nếu bạn nhớ đến mình, không phải sợ hãi gì đâu
Mình sẽ ở đây..mình sẽ luôn đợi chờ

Đây có thể là một cơ hội cuối cùng để làm bạn hiểu ra
Và mình chỉ là không thể để bạn rời xa mình một lần nào nữa

[Lặp]

Mình nhắm mắt lại
Và tất cả những gì mình thấy là bạn mà thôi
Mình nhắm mắt lại
Cố đánh một giấc ngủ
Mình không thể quên được bạn
Nanana Nanana
Mình sẽ làm bất cứ điều gì vì bạn
Nanana Nanana

[Lặp]


 
Top