Lời Dịch - I Won't Let Go - Rascal Flatts

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


It's like a storm
That cuts a path
It's breaks your will
It feels like that

You think your lost
But your not lost on your own
Your not alone
I will stand by you
I will help you through
When you've done all you can do
If you can't cope
I will dry your eyes
I will fight your fight
I will hold you tight
And I wont let go

It hurts my heart
To see you cry
I know it's dark
This part of life
Oh it finds us all
And we're too small
To stop the rain
Oh but when it rains

I will stand by you
I will help you through
When you've done all you can do
And you can't cope
I will dry your eyes
I will fight your fight
I will hold you tight

And I wont let you fall
Don't be afraid to fall
I'm right here to catch you
I wont let you down
It wont get you down
Your gonna make it
Yea I know you can make it

Cause I will stand by you
I will help you through
When you've done all you can do
And you can't cope
And I will dry your eyes
I will fight your fight
I will hold you tight
And I wont let go
Oh I'm gonna hold you
And I wont let go
Wont let you go
No I wont
Như một cơn giông tố
Cuốn bay lối đi
Chặn đứng những suy nghĩ
Cảm giác như thế đấy

Tôi nghĩ bạn lạc lối mất rồi
Nhưng không phải lạc lối trong sự cô đơn
Bạn đâu cô độc
Tôi sẽ đứng bên bạn
Tôi sẽ giúp bạn vượt qua
Tới khi bạn hoàn thành tất cả
Nếu bạn không thể đương đầu được
Tôi sẽ giúp bạn lau khô hàng nước mắt
Tôi sẽ chiến đấu chung chiến hào với bạn
Tôi sẽ bảo về bạn
Và tôi sẽ không bỏ mặc bạn đâu

Đau đớn cõi lòng làm sao
Khi thấy bạn khóc
Tôi biết có lúc trời tối
Đó là một phần của cuộc sống mà
Ôi điều đó luôn tìm tới chúng ta
Và ta thật quá bé nhỏ
Để ngăn cơn mưa rơi
Nhưng khi trời đổ mưa

Tôi sẽ đứng bên bạn
Tôi sẽ giúp bạn vượt qua
Tới khi bạn hoàn thành tất cả
Nếu bạn không thể đương đầu được
Tôi sẽ giúp bạn lau khô hàng nước mắt
Tôi sẽ chiến đấu chung chiến hào với bạn
Tôi sẽ bảo về bạn
Và tôi sẽ không bỏ mặc bạn đâu

Tôi sẽ không để bạn gục ngã đâu
Nhưng cũng đừng sợ vấp ngã nhé
Tôi ở ngay đây để đỡ bạn rồi
Tôi sẽ không để bạn buồn
Mọi thứ sẽ chẳng khiến bạn phiền lòng
Bạn sẽ làm được
Yea tôi biết bạn có thể làm được mà

Vì tôi sẽ đứng bên bạn
Tôi sẽ giúp bạn vượt qua
Tới khi bạn hoàn thành tất cả
Nếu bạn không thể đương đầu được
Tôi sẽ giúp bạn lau khô hàng nước mắt
Tôi sẽ chiến đấu chung chiến hào với bạn
Tôi sẽ bảo về bạn
Và tôi sẽ không bỏ mặc bạn đâu
Ôi tôi sẽ ôm chặt bạn
Và tôi sẽ không bỏ mặc bạn đâu
Sẽ không bỏ mặc bạn
Không tôi sẽ không làm thế đâu


 
Top