Lời Dịch - I Wanna Touch You - Colby O'Donis

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


I wanna touch you

If it's game or money
I can steady run it
I can set you up honey
Til you turn, turn, turn, turn

But you tell me you're solid
That your boyfriend's got it

Still I stay up on it
Cause it burns, burns, burns, burns

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man

I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

And the more you sayin
That you won't I stay in

Tryin' to get you to stray'n
So you turn, turn, turn, turn

You don't ever holler
'Cause you too straight loyal
Make my temperature boil
Til it burns, burns, burns, burns

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man

I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man

I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

If shorty's worth it then she's
Somebody else's 'cause they
They usually taken if they shine like you do
If shorty's interested I know I can infiltrate but
It's hard to break them when they shine like you do

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands

I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands
I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't

I wanna touch you but I'm tryin' to keep control of my hands

I wanna touch you but you're probably makin' love to your man
I wanna touch you but I gotta make myself understand
That I can't but I can't understand that I can't
Anh muốn chạm vào em

Nếu như đây là một cuộc chơi hay là tiền bạc
Anh vẫn có thể điềm tĩnh điều hành chúng
Anh có thể coi em như người yêu

Tới khi em trở lại, trở lại, trở lại, trở lại

Nhưng em nói với anh rằng em rất cừ
Bạn trai em đã chinh phục được điều ấy
Anh vẫn theo đuổi tới cùng
Vì chúng cháy, cháy, cháy, cháy

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu

Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu

Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Và em càng em sẽ không ở lại
Anh càng cố để khiến em trở nên lạc lối
vậy nên em trở lại, trở lại, trở lại, trở lại

Em không bao giờ hò reo gì
Vì em luôn thẳng thắn trung thành
Khiển lòng anh sôi sục
Tới khi chúng cháy, cháy, cháy, cháy


Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình


Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Nếu cưng đáng được như thế thì cô ấy sẽ được vậy
Một ai đó khác vì họ
Họ thường đoạt được nếu họ toả sáng như em
Nếu cưng hứng thú, anh có thể tiếp cận nhưng

Thật khó khiến họ gục ngã nếu họ toả sáng như em

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu

Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải cố kiềm chế tay mình
Anh muốn chạm vào em nhưng rõ ràng em đang làm tình với người đàn ông của em
Anh muốn chạm vào em nhưng anh phải tự hiểu
Rằng anh không thể nhưng anh không thể hiểu nổi mình

 
Top