Lời Dịch - I Promise You - Backstreet Boys

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


It's in the silences,
the words you never say
I see it in your eyes,
it always starts the same way
It seems like everyone we know,
is breaking up
Does anybody ever stay in love, anymore?

I promise you,
from the bottom of my heart
I will love you till death do us part
I promise you as a lover and a friend
I will love you like I never love again
With everything I am

ooh I see you look at me,
when you think I'm not aware
You're searching for clues,
of just how deep my feelings are.
How do you prove the sky is blue, the oceans wide?
All I know is how I feel,
when I look into your eyes

I promise you,
from the bottom of my heart
I will love you till death do us part
I promise you as a lover and a friend
I will love you like I never love again
With everything that I am ooh yeah

Oh there are no guarantees
That's what you always say to me
But late at night I feel the tremble in your touch
Oh what I'm trying to say to you,
I never said to anyone I Promise

I promise you,
from the bottom of my heart
I will love you till death do us part
(I do my darling I promise you)
I promise you as a lover and a friend
I will love you like I never love again

With everything I am I promise you,
from the bottom of my heart
I will love you till death do us part
( I love you I love you I love you I love you)
I promise you as a lover and a friend
I will love you like I never love again
With everything I am

You're everything I am oh yeah
With everything I am
Trong lặng thinh,
những những lời mà em chẳng bao giờ nói
Anh thấy điều đó trong mắt em,
Luôn bắt đầu bằng những cách như nhau
dường như giống với mọi người và chứng ta biết ,
đang tan vở rồi
liệu có ai còn yêu được nữa không ?

Anh hứa với em,
từ tận đáy lòng mình
Anh sẽ yêu em cho tới khi sự chết chia lìa đôi ta
Anh hứa với em như một tình nhân như một bạn thân
Anh sẽ yêu em như chưa từng bao giờ yêu như thế
bằng mọi điều của anh

ôi anh thấy em nhìn anh,
Khi em nghĩ rằng anh không hề nhận thấy
Em thì đang tìm lấy câu trả lời,
cho những cảm xúc sâu lắng trong anh.
làm sao em có thể chứng tỏ được bầu trời xanh ngắt còn đại dương thì bao la?
Mọi điều anh biết là tất cả anh cảm nhận được,
khi anh nhìn vào mắt em

Anh hứa với em,
từ tận đáy lòng mình
Anh sẽ yêu em cho tới khi sự chết chia lìa đôi ta
Anh hứa với em như một tình nhân như một bạn thân
Anh sẽ yêu em như chưa từng bao giờ yêu như thế
bằng mọi điều của anh ooh yeah

Ôi chẳng có sự bảo đảm nào cả
đó là những gì mà em nói với anh
Nhưng đêm nay anh cảm nhận được sự rung động trong xúc cảm của em
Ôi điều anh cố gắng nói với em rằng,
anh chưa từng nói với một ai, anh hứa đó

Anh hứa với em,
từ tận đáy lòng mình
Anh sẽ yêu em cho tới khi sự chết chia lìa đôi ta
(anh hứa đó người yêu ơi anh hứa với em)
Anh hứa với em như một tình nhân như một bạn thân
Anh sẽ yêu em như chưa từng bao giờ yêu như thế

Bằng mọi thứ của anh, anh hứa với em,
từ tận đáy lòng mình
Anh sẽ yêu em cho tới khi sự chết chia lìa đôi ta
(anh hứa đó người yêu ơi anh hứa với em)
Anh hứa với em như một tình nhân như một bạn thân
Anh sẽ yêu em như chưa từng bao giờ yêu như thế
với mọi thứ của anh

Em là mọi điều của anh oh yeah
với mọi thứ của anh..


 
Top