Lời Dịch - I Fall For You (Sébastien Lefebvre) - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Something happened and you know it
I can't really tell you how
When I stare at you for hours
I don't care what comes around

And I fall for you
I fall for you
I fall for you tonight

And I hope you feel the same

There's nothing wrong with being here now
We have things to talk about
My excuse is I believe them
I don't have to justify

And I fall for you
I fall for you
I fall for you tonight

And I hope you feel the same
I fall for you
I fall for you
I fall for you tonight
And I hope you feel the same

Oooooh [repeat a bunch of times]

I fall for you
I fall for you

I fall for you tonight
And I hope you feel the same
I fall for you
I fall for you
I fall for you tonight
And I hope you feel the same

Oooooh [repeat a bunch of times]
Có điều gì đó đã xảy ra, và em biết mà

Tôi chẳng thể nói với em được...
Khi tôi nhìn em cả giờ đồng hồ
Tôi chẳng quan tâm đến xung quanh nữa

Và tôi đã yêu em
Tôi yêu em
Đêm nay, tôi yêu em say đắm
Hy vọng em cũng cảm thấy như vậy

Ở đây ư? Chẳng có gì sai trái cả

Chúng ta có nhiều điều để nói
Nói lời xin lỗi rằng "Tôi tin"
Tôi không cần phải bào chữa thêm gì nữa

Và tôi đã yêu em
Tôi yêu em
Đêm nay, tôi yêu em say đắm
Hy vọng em cũng cảm thấy như vậy
Và tôi đã yêu em

Tôi yêu em
Đêm nay, tôi yêu em say đắm
Hy vọng em cũng cảm thấy như vậy

Và tôi đã yêu em
Tôi yêu em
Đêm nay, tôi yêu em say đắm
Hy vọng em cũng cảm thấy như vậy

 
Top