Lời Dịch - I Don't Have To Try - Avril Lavigne

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I'm the one, I'm the one who knows the dance
I'm the one, I'm the one who's got the prance
I'm the one, I'm the one who wears the pants
I wear the pants
I'm the one who tells you what to do
You're the one, you're the one if I let you
I'm the one, I'm the one who wears the pants
I wear the pants


Hey you, follow me I'll take the lead
Can't you see
Don't you question me
You just do what I say

[Pre-chorus:]
I don't care what you're saying
I don't care what you're thinking
I don't care about anything

Get ready, motherfucker, 'cause I'm happening
I don't care what you're saying
I don't care what you're thinking
I don't care about anything
Get ready motherfucker cause I'm on the scene

[Chorus]
I don't have to try
To make you realize

Anything I wanna do, anything I'm gonna do
Anything I wanna do I do
And I don't have to try

Don't you disagree
Cause you know it's all about me
Be at my beck and call
I'm a know-it-all
And it's all your fault


[Pre-chorus]

[Chorus X2]

Don't have to try
Tôi là người duy nhất, người duy nhất biết điệu nhảy đó
Tôi là người duy nhất, người duy nhất có được sự vênh váo đó
Tôi là người duy nhất, người duy nhất mặc những cái quần tây đó

Tôi mặc những cái quần tây
Tôi là người duy nhất nói cho anh biết những gì phải làm
Anh là người duy nhất, người duy nhất, nếu tôi để anh là thế
Tôi là người duy nhất, người duy nhất mặc những những cái quần tây đó
Tôi mặc những cái quần tây.

Này anh, theo tồi, tôi sẽ dẫn lối cho
Anh không thể thấy à?
Anh không hỏi tôi sao?

Anh hãy làm những gì tôi nói đi

Tôi không quan tâm anh đang nói cái gì
Tôi không quan tâm xem anh đang nghĩ cái gì
Tôi không quan tâm đến bất kì cái gì hết
Sẵn sàng đi, mẹ kiếp, vì tôi là người bùng nổ
Tôi không quan tâm anh đang nói cái gì
Tôi không quan tâm xem anh đang nghĩ cái gì
Tôi không quan tâm đến bất kì cái gì hết

Sẵn sàng đi, mẹ kiếp, vì tôi đang ở hiện trường đây

Tôi không cần phải cố gắng
Để khiến anh nhận ra
Bất kì thứ gì tôi sẽ làm,bất kì thứ gì tôi sắp thực hiện
Bất kì tôi thực hiện, tôi thực hiện
Và tôi không cần phải cố gắng làm gì.

Anh không phản đối chứ?
Vì anh biết đấy, đó là tất cả những gì về tôi

Chỉ cần gọi là tôi tới liền
Tôi là người biết tất cả
Và tất cả đều là lỗi của anh thôi

Không cần phải cố gắng.

(*)Đây là câu tiếng lóng. Chầu chực, sẵn sàng để đáp ứng 
Top