Lời Dịch - I Can Only Imagine - MercyMe

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


I can only imagine what it would be like when I walk by Your side

I can only imagine what my eyes will see when Your face is before me

I can only imagine, I can only imagine

Surrouned by Your glory, what will my heart feel?
Will I dance for you Jesus or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence or to my knees will I fall?

Will I sing halleluiah? Will I be able to speak at all?

I can only imagine, I can only imagine

I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun

I can only imagine when all I will do is forever, forever worship You

I can only imagine, I can only imagine

Surrouned by Your glory, what will my heart feel?

Will I dance for you Jesus or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence or to my knees will I fall?
Will I sing halleluiah? Will I be able to speak at all?

I can only imagine, I can only imagine

Surrouned by Your glory, what will my heart feel?
Will I dance for you Jesus or in awe of You be still?
Will I stand in Your presence or to my knees will I fall?
Will I sing halleluiah? Will I be able to speak at all?


I can only imagine, I can only imagine

I can only imagine, I can only imagine

I can only imagine, I can only imagine

I can only imagine when all I will do is forever, forever worship You

I can only imagine
Con chỉ có thể tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào khi con bước bên Người


Con chỉ có thể tưởng tượng mình thấy gì khi khuôn mặt Người hiện ra

Con chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi

Trong vầng hào quang của Người, trái tim con sẽ ra sao?
Liệu con sẽ khiêu vũ mừng vui hay trân người kính sợ?
Liệu con sẽ đứng vững hay quỵ ngã trong sự hiện hữu của Người
Liệu con sẽ ngợi ca? Liệu con còn có thể mở lời?

Con chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi


Con chỉ có thể tưởng tượng khi ngày ấy đến, khi con nhận ra mình đứng giữa vầng dương quang

Con chỉ có thể tưởng tượng khi tất cả những gì con sẽ làm là mãi mãi thờ phụng Người

Con chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi

[Điệp khúc]

Con chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi

[Điệp khúc]


Con chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng mà thôi [x3]

Con chỉ có thể tưởng tượng khi tất cả những gì con sẽ làm là mãi mãi thờ phụng Người

Con chỉ có thể tưởng tượng mà thôi

 
Top