Lời Dịch - I Belong To You (Newmoon Soundtrack) - Muse

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


When these pillars get pulled down,
It will be you who wears the crown,
And I’ll owe everything to you

How much pain has cracked your soul?
How much love would make you whole?
You’re my guiding lightning strike

I can’t find the words to say,
But they’re overdue,
I’ve travelled half the world to say,
I belong to you

Then she attacks me like a Leo,
When my heart is split like Rio,
But, I assure you my debts are real

I can’t find the words to say,
When I’m confused,
I’ve travelled half the world to say,
You are my mu-
-use,

I can’t find the words to say,
But they’re overdue,
I’ve travelled half the world to say,
I belong to you
Khi những kẻ thù bị đánh bại
Em sẽ là người đeo vương miện
Và anh sẽ nợ em mọi thứ

Tâm hồn em đã nếm trải biết bao nỗi đau?
Tình anh phải bao nhiêu mới khiến em rung động?
Em là tia sáng soi lối anh

Anh chẳng thể tìm ra lời nào để nói
Nhưng họ cũng chậm rồi
Anh đã dạo nửa vòng trái đất để nói
Anh thuộc về em rồi

Rồi cô ấy lao vào tôi như Leo*
Khi tim tôi tan vỡ như Rio*
Nhưng tôi chắc với bạn là tôi nợ cô ấy thật

Anh chẳng thể tìm ra lời nào để nói
Nhưng họ cũng chậm rồi
Anh đã dạo nửa vòng trái đất để nói
Em làm anh thẩn thờ

Anh chẳng thể tìm ra lời nào để nói
Nhưng họ cũng chậm rồi
Anh đã dạo nửa vòng trái đất để nói
Anh thuộc về em rồi

(*)Leo và Rio: những chùm sao.

 
Quay lại
Top