Lời Dịch - How You Love Me Now - Hey Monday

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


How You Love Me Now lyrics

You were talking to her
But messing with me
It’s finally clear
You’re blurring the lines
Are you disturbed?
Oh, now you care
Why do you race through my red lights?

Can’t understand
I’ll slow it down for you

Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
Baby tell me how
How you love me now
Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
I hate when you say
How you love me now

Save
Save it for her
I’m not gonna hear
Your reasons and “please-just-take-me-backs”
We never were right
Don’t waste your breath
You crashed and you’re on your own tonight

Can’t understand
I’ll slow it down for you

Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
Baby tell me how
How you love me now
Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
I hate when you say
How you love me now

Lights out
I found out
My falling star
Goodbye
The sun rises here
There’s no more you and I

Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
Baby tell me how
How you love me now
Tell me how can you sleep?
How can you breathe?
I hate when you say
How you love me now
How you love me now
How you love me now
Giờ anh đang nói về cô ta
Nhưng lại xía sang em
Cuối cùng thì cũng rõ
Anh đang làm cho mọi chuyện chẳng mạch lạc chút nào
Có phải anh đang lo âu?
Oh, giờ anh đang lo sợ
Sao anh lại vượt đèn cấm của em vậy?

Không thể nào hiểu nổi
Em sẽ làm chậm lại giúp anh

Hãy nói cho em biết anh có thể ngủ bằng cách nào?
Anh có thể thở bằng cách nào?
Anh yêu hãy nói cho em biết ngay đi
Giờ anh yêu em đến mức nào
Hãy nói cho em biết anh có thể ngủ bằng cách nào?
Anh có thể thở bằng cách nào?
Em ghét lúc anh nói
Giờ anh yêu em ra sao.

Hãy để dành
Để dành điều ấy cho cô ta
Em sẽ chẳng nghe bất cứ lí do gì của anh
Và "xin hãy để anh quay về"
Mình chằng lúc nào hợp nhau
Nên đừng có hoài hơi nữa
Anh đã phá tan và đêm nay anh đang một mình

Không thể nào hiểu nổi
Em sẽ làm chậm lại giúp anh

Hãy nói cho em biết anh có thể ngủ bằng cách nào?
Anh có thể thở bằng cách nào?
Anh yêu hãy nói cho em biết ngay đi
Giờ anh yêu em đến mức nào
Hãy nói cho em biết anh có thể ngủ bằng cách nào?
Anh có thể thở bằng cách nào?
Em ghét lúc anh nói
Giờ anh yêu em ra sao

Ánh sáng đã tắt
Em nhận ra vì sao đang đang rơi
Tạm biệt
Rồi mặt trời mọc ở đây
Chẳng còn gì giữa anh và em nữa


 
Top