Lời Dịch - How Great Is Our God - Chris Tomlin

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !The splendor of a King, clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice


He wraps himself in Light, and darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice


How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God


Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end


The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb


Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing
How great is our God


How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God
Thượng Đế huy hoàng, uy nghi lẫm liệt
Cả trái đất hãy vui mừng
Cả trái đất vui mừng


Hào quang Ngài tỏa khắp, bóng tối vội ẩn thân
Và run rẩy khi nghe tiếng Ngài
Run rẩy khi nghe tiếng Ngài


Chúa chúng ta thật vĩ đại biết bao! hát cùng tôi
Chúa chúng ta thật vĩ đại biết bao! và tất cả đều thấy
Chúa chúng ta thật vĩ đại, thật vĩ đại biết bao!


Triều đại Ngài vững bền muôn đời
Và thời gian ở trong tay Ngài
Khởi nguyên và tận cùng
Khởi nguyên và tận cùng


Ba ngôi trong một Chúa
Cha, Con và Thánh thần
Sư tử và con Chiên
Sư tử và con Chiên


Vượt trên mọi danh hiệu
Đáng chúc tụng muôn đời
Trái tim tôi sẽ hát
Chúa chúng ta thật vĩ đại biết bao!


Chúa chúng ta thật vĩ đại biết bao! hát cùng tôi
Chúa chúng ta thật vĩ đại biết bao! và tất cả đều thấy
Chúa chúng ta thật vĩ đại, thật vĩ đại biết bao!

 
Top