Lời Dịch - Home - Three Days Grace

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


I’ll be coming home
Just to be alone
Cause I know you’re not there
And I know that you don’t care
I can hardly wait to leave this place

No matter how hard I try
You’re never satisfied
This is not a home
I think I’m better off alone
You always disappear
Even when you’re here
This is not my home
I think I’m better off alone
Home, home, this house is not a
Home, home, this house is not a home

By the time you come home
I’m already stoned
You turn off the TV
And you scream at me
I can hardly wait
Till you get off my case

No matter how hard I try
You’re never satisfied
This is not a home
I think I’m better off alone
You always disappear
Even when you’re here
This is not my home
I think I’m better off alone
Home, home, this house is not a
Home, home, this house is not a

Home, home, this house is not a
Home, home, this house is not a home

I’m better off alone

No matter how hard I try
You’re never satisfied
This is not a home
I think I’m better off alone
You always disappear
Even when you’re here
This is not my home
I think I’m better off alone
Home, home, this house is not a
Home, home, this house is not a

Home, home, this house is not a
Home, home, this house is not a home
Em quay về mái ấm
Chợt lòng thấy cô đơn
Biết anh không ở bên
Vì rằng anh hờ hững
Em muốn bỏ chốn này

Dù em cố bao nhiêu
Anh đều không thỏa mãn
Đây không phải mái ấm
Em nghĩ nên cô đơn (thì tốt hơn)
Anh luôn luôn lẩn tránh
Cho dù em ở đây
Đây không là mái ấm
Em nghĩ mình cô đơn (thì tốt hơn)
Nhà không là mái ấm
Mái ấm chẳng phải đây

Những lúc anh về nhà
Em dường như hóa đá
Anh tắt đi tivi
Và với em anh gắt
Em khó lòng mà đợi
Anh hiểu cảnh ngộ em

Dù em cố bao nhiêu
Anh đều không thỏa mãn
Đây không phải mái ấm
Em nghĩ nên cô đơn (thì tốt hơn)
Anh luôn luôn lẩn tránh
Cho dù em ở đây
Đây không là mái ấm
Em nghĩ mình cô đơn (thì tốt hơn)
Nhà không là mái ấm
Mái ấm chẳng nơi này
...

 
Top