Lời Dịch - Holler - Spice Girls

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I wanna make you holler
Imagine us together
Don’t be afraid to play my game
Boy don’t you hesitate I won’t keep waiting for you
To come and let me take
you to my fantasy room
you’re gonna like it there
and all the things that I do
I’ll treat you right all through the night
We can do anything

I’ll take you all the places you wanna be
I’ll be your fantasy

Everything you want you will find in me,
If play me game

I wanna make you holler and hear you
Scream my name
I’ll give you rules to follow
So you can play my game

Imagine us together me driving you insane
You will give in to me
Don’t be afraid to play my game
So what you gonna do, now that you gotta with me
You gotta show me boy
‘Cos nothing comes for free
start from the bottom and work your way
up slowly
don’t be afraid to play my game
We can go all night long
Doing thing you thought you would never do
I won’t tell anyone
What we do it’s just for me and you
So come and play my game

I wanna make you holler and hear you
scream my name
I’ll give you rules to follow
So you can play my game
Imagine us together me driving you insane
You will give in to me
Don’t be afraid to play my game

I wanna make you holler and hear you
Scream my name
I’ll give you rules to follow
So you can play my game
Imagine us together me driving you insane

You will give in to me
Don’t be afraid to play my game
I wanna make you holler
I wanna make you holler
I wanna make you holler
I wanna make you holler
We can go all night long
Doing things you thought you would never do
I won’t tell anyone
Cos everything is just between me and you
But you gotta play my game

(chorus)
tôi muốn làm bạn phải hét lên
Hãy tưởng tượng chúng ta cùng nhau
Đừng ngại chơi trò cảu tôi
Boy anh không do dự tôi sẽ không tiếp tục chờ nữa đâu
Hãy đến và để tôi dẫn anh vào căn phòng tuyệt diệu của tôi
Anh sẽ thích ở đó
và tất cả những điều tôi làm
Tôi ẽ hết mực với anh suốt đêm
Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì

Tôi sẽ dẫn anh đến những nơi anh muốn
Rồi anh sẽ tận hưởng những điều tuyệt diệu

Mọi thứ anh muốn sẽ tìm thấy ở tôi
nếu chơi trò của tôi

Tôi muốn làm anh hét lên và nghe thấy anh hét tên tôi
Tôi sẽ chỉ cho anh luật chơi
NHư thế anh có thể chơi trò của tôi

Tưởng tượng chúng ta cùng với nhau
tôi sẽ khiến cho anh vui đến cuồng điên
Anh sẽ chịu thua tôi thôi
Đùng ngại chơi trò của tôi
Vậy những gì anh muốn làm, giờ anh hãy cùng tôi
Anh phải thể hiện cho tôi thấy boy
Vì mọi thứ đều có giá của nó
Bắt đầu từ cái thấp nhất, rối từ từ từng bước
Đừng ngại chơi trò của tôi
Chúng ta có thể đi cùng nhau suốt đêm
Làm những điều mà anh chưa từng nghĩ, chưa từng làm
Tôi sẽ không nói với bất cứ ai
những gì chúng ta làm, chỉ anh và tôi biết
Vậy hãy đến và chơi trò của tôi
...

 
Top